Đại hội Đoàn Thanh niên Công ty XD Mỏ Hầm lò II lần thứ VI
Thứ Hai, ngày 13/03/2017

Ngày 10/3, Đoàn Thanh niên Công ty Xây dựng Mỏ Hầm lò II - TKV đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tham gia Đại hội có 101 đoàn viên ưu tú đại diện cho gần 1000 đoàn viên thanh niên trong toàn Công ty.

Với khẩu hiệu “xung kích, tình nguyện, sáng tạo”, nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn Thanh niên Công ty đã đoàn kết, nhất trí xây dựng chương trình hành động cụ thể, bám sát chỉ đạo của cấp ủy Đảng và Đoàn cấp trên, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên thanh niên. Đoàn Thanh niên Công ty đẩy mạnh phong trào thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, tình nguyện, sáng tạo góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của toàn Công ty. 5 năm liên tục từ 2012 đến 2016, 100% chi đoàn trong Công ty đều đạt vững mạnh, tỷ lệ đoàn viên xuất sắc đạt trên 95%. Tổ chức giới thiệu, bồi dưỡng đối tượng Đảng cho 122 đoàn viên ưu tú, trong đó có 87 đồng chí được kết nạp Đảng, vượt kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Công ty cũng đã chỉ đạo các chi đoàn, chủ động đăng ký tham gia quản lý, đảm nhận các công trình, việc khó góp phần cùng với chuyên môn tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh; Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Đoàn Thanh niên Công ty phấn đấu 90% chi đoàn đạt danh hiệu vững mạnh trở lên, không có chi đoàn trung bình, yếu kém; hằng năm có từ 40 đến 50 công trình Thanh niên tham gia quản lý, trong đó có ít nhất từ 5 công trình đăng ký cấp Đoàn Than Quảng Ninh; 100% đoàn viên thanh niên ký cam kết không vi phạm an công tác toàn vệ sinh lao động trong sản xuất; mỗi năm giới thiệu từ 20 đến 25 đoàn viên ưu tú cho Đảng và có từ 13 đến 15 đoàn viên được kết nạp Đảng.

Đại hội đã tiến hành bầu BCH khóa VI gồm 11 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 4 đồng chí.