07:08 ICTThứ Bảy, 19/09/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
ĐTN cơ quan Tập đoàn đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Thứ Sáu, ngày 19/01/2018

Theo chương trình công tác năm 2018, Đoàn thanh niên cơ quan Tập đoàn tiếp tục vận động đoàn viên, thanh niên thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong “Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2016-2020” do đoàn các cấp phát động.

Lãnh đạo Tập đoàn thường xuyên tọa đàm với tuổi trẻ TKV trong các chương trình công tác (ảnh Việt Trung)

Với mục tiêu đi vào từng công việc và phong trào cụ thể, ĐTN cơ quan Tập đoàn đã đề ra các giải pháp như: Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, thanh niên học tập, quán triệt tư tưởng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất cũng như đời sống; tổ chức sinh hoạt chi đoàn, thảo luận chuyên đề "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Ngoài ra, ĐTN cơ quan Tập đoàn cũng tích cực động viên toàn thể cán bộ, đoàn viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham gia công tác quản lý chuyên môn nhằm không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực làm việc, chất lượng hiệu quả công tác của cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Tranh thủ sự lãnh đạo, sự ủng hộ, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi của cấp ủy, lãnh đạo, trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị, bộ phận, tổ chức tốt các hoạt động tham gia quản lý chuyên môn, chấp hành nghiêm túc kỷ luật về thời gian lao động, đổi mới lề lối làm việc, thực hiện văn minh công sở, động viên toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh niên năng động và sáng tạo trong mọi hoạt động, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu, vật tư trong sản xuất cũng như triển khai các dự án, công trình phục vụ sản xuất v.v.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên