DNA: Từng bước hoàn thiện công tác khoán quản trị chi phí
Thứ Ba, ngày 07/08/2018

6 tháng đầu năm, Công ty Nhôm Đắk Nông (DNA) sản xuất 318.967 tấn alumin quy đổi, doanh thu trên 3.203 tỷ đồng, lợi nhuận 400 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 155 tỷ đồng.

Công ty đã tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng các trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, thực hiện đầy đủ quy trình quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, tiết kiệm, từng bước hoàn thiện công tác khoán quản trị chi phí, nhân lực và tiền lương… Công tác thu, chi tài chính được đảm bảo đúng nguyên tắc, công khai minh bạch, không có biểu hiện tham ô, chiếm đoạt tài sản, không để xảy ra tình trạng thất thoát tiền, tài sản của đơn vị.

Đối với dự án Nhà máy Alumin Nhân Cơ, hiện VNAP-PMU và Nhà thầu đang phối hợp đẩy nhanh công tác hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, bản vẽ hoàn công và xử lý các tồn tại công trình Nhà máy Alumin Nhân Cơ, hoàn thành việc thi công và đưa vào sử dụng hạng mục công trình khuôn viên và các công trình phụ trợ của Nhà điều hành nhà máy Alumin Nhân Cơ. Đối với các dự án khai thác mỏ Bauxite Nhân Cơ, Công ty phối hợp với địa phương thực hiện công tác khảo sát, xác định khu vực cần đền bù, giải phóng mặt bằng nhằm phục vụ dự án Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ trước khi lập các thủ tục trình cơ quan chính quyền của địa phương, của huyện và tỉnh phê duyệt quy hoạch. Công ty cũng thường xuyên kiểm tra, quản lý khu vực được quy hoạch cho dự án nhằm tránh việc người dân khu vực xung quanh lấn chiếm.