Điện lực TKV: Đặt mục tiêu sản xuất 2,2 tỷ kWh trong quý III/2018
Thứ Năm, ngày 05/07/2018

6 tháng đầu năm 2018, các nhà máy điện của Tổng công ty Điện lực - TKV đã sản xuất 5,07 tỷ kWh, đạt 54,3% kế hoạch năm và bằng 104% so cùng kỳ.

Bước sang quý III, TCT đặt mục tiêu sản xuất 2,2 tỷ kWh điện.

Theo lãnh đạo TCT, năm 2018, mục tiêu chung đặt ra là xây dựng TCT Điện lực - TKV trở thành doanh nghiệp thành viên của TKV có trình độ công nghệ, mô hình quản trị theo hướng hiện đại và chuyên môn hóa cao; cơ cấu tổ chức, lao động gọn nhẹ, hợp lý; nâng cao năng suất lao động, chỉ tiêu công nghệ, chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh; hoạt động hiệu quả, bền vững; đảm bảo khai thác vận hành hiệu quả, ổn định các nhà máy điện, giữ vai trò trong việc đảm bảo cung ứng điện năng đáp ứng nhu cầu thị trường; xây dựng mối quan hệ hài hòa trong TCT, vừa đảm bảo lợi ích của TKV và của TCT, đảm bảo lợi ích của người lao động… Một số chỉ tiêu chính của TCT năm 2018: Sản xuất 9,350 tỷ kWh điện, tổng doanh thu đạt 12.384 tỷ, lợi nhuận đạt 410 tỷ đồng, triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu TCT giai đoạn 2017 - 2020...