Để hoạt động Công đoàn hướng về cơ sở và người lao động
Thứ Ba, ngày 07/11/2017

Đó là một trong những mục tiêu tổng quát của phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Công ty Nhôm Đắk Nông vừa được thông qua tại Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân và Giám đốc Công ty Hoàng Khải Quốc Minh cùng 15 đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Nhôm Đắk Nông nhiệm kỳ 2017-2020 (Ảnh tư liệu Công ty)

Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, Công đoàn Công ty Nhôm Đắk Nông luôn phối hợp tốt và đồng hành cùng chuyên môn xây dựng, triển khai có hiệu quả mối quan hệ lao động hài hòa, tạo động lực để Công ty phát triển ổn định bền vững. Các cấp Công đoàn luôn bám sát mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty và Công đoàn cấp trên. Công đoàn thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ, chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn và các tổ chức đoàn thể quần chúng trong Công ty, tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch SXKD, đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Quy chế đối thoại định kỳ trong Công ty hàng năm cũng được thực hiện tốt, với mục đích lắng nghe những tâm tư nguyện vọng, những khó khăn vướng mắc trong quá trình lao động, sản xuất, người lao động và người quản lý cùng nhau chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết giữa hai bên để bảo đảm việc thực hiện quy chế dân chủ của Công ty ngày càng tốt hơn, xây dựng được mối quan hệ lao động hài hòa ngày càng mật thiết, bền chặt. Công đoàn Công ty đã tiến hành 28 cuộc kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động như: Phân phối tiền lương, tiền thưởng, các chế độ, định lượng ăn giữa ca và bồi dưỡng độc hại. Công tác kiểm tra giám sát của Ban Thanh tra nhân dân Công ty luôn được duy trì đều đặn và thường xuyên đã góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý và thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động trong Công ty trong nhiệm kỳ vừa qua. Công đoàn đã phối hợp với Giám đốc Công ty trích từ nguồn quỹ phúc lợi để tổ chức các đoàn CB, CNVCLĐ có nhiều thành tích trong lao động sản xuất đi tham quan học tập kinh nghiệm tại các địa phương trong nước. Tổ chức các đợt đi nghỉ dưỡng sức tại các cơ sở điều dưỡng của Tập đoàn và giải quyết chế độ cho CNVCLĐ bị suy giảm sức khỏe cũng như làm tốt công tác chăm lo sức khỏe cho người lao động hàng năm. Các phong trào thi đua được Công đoàn chủ động phối hợp với chuyên môn xây dựng kế hoạch, hướng vào mục tiêu chung của Tập đoàn là “An toàn - Đổi mới - Phát triển”, tiêu biểu như: thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm, đảm bảo AT-VSLĐ - PCCN; thi đua giành năng suất cao, năng suất kỷ lục; thi đua đạt danh hiệu “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, phong trào thi đua giữ vững môi trường “Xanh - Sạch - Đẹp”...

Bên cạnh đó, công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh trên cơ sở củng cố tổ chức nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn bộ phận được chú trọng quan tâm. Công đoàn Công ty được Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam biểu dương khen thưởng và đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc toàn diện. Vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn được khẳng định và được cơ quan chuyên môn, Công đoàn cấp trên đánh giá là đơn vị hoạt động có hiệu quả, đại đa số CB-CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn trong Công ty tin tưởng, nhiệt tình hưởng ứng và đồng tình ủng hộ…

Phát huy những thành tích và bài học kinh nghiệm đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, bước sang nhiệm kỳ mới 2017 - 2022, Công đoàn Công ty Nhôm Đắk Nông đề ra mục tiêu hoạt động tổng quát là: Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, hướng hoạt động về cơ sở, vì quyền, lợi ích của đoàn viên và người lao động; tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; xây dựng đội ngũ CNVCLĐ có trình độ chuyên môn tay nghề cao, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tiếp cận làm chủ thiết bị, công nghệ mới hiện đại, làm việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả; đoàn kết, phát huy dân chủ, lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ SXKD, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, tiếp tục xây dựng tổ chức Công đoàn Công ty Nhôm Đắk Nông ngày càng vững mạnh.