Đẩy mạnh phát triển cơ khí TKV
Thứ Tư, ngày 04/07/2018

Thực hiện nhiệm vụ sửa chữa, chế tạo thiết bị, phụ tùng, các sản phẩm cơ khí phục vụ các đơn vị trong TKV và các ngành kinh tế khác. Được sự chỉ đạo, tạo điều kiện, hỗ trợ của Tập đoàn và các đơn vị, Cơ khí TKV đã tập trung thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, mở rộng thị trường, phát triển sản xuất.

Phó TGĐ Tập đoàn Vũ Anh Tuấn làm việc với các đơn vị Cơ khí TKV

Theo Ban Cơ điện - Vận tải, trong 5 tháng đầu năm 2018, sản xuất của Cơ khí TKV có thuận lợi hơn so với cùng kỳ do tình hình sản xuất, tiêu thụ than của TKV có nhiều khởi sắc, kế hoạch đưa thiết bị vào sửa chữa lớn được xác định sớm hơn, tiêu thụ thép lò cũng cao hơn cùng kỳ. Tuy nhiên, cơ khí gặp một số khó khăn như giá kim khí đầu vào tăng nhanh và không ổn định; sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt; lượng đơn hàng chế tạo thiết bị, sửa chữa lớn còn ít; các công trình dự án lớn mà cơ khí tham gia hiện không có...

Được sự chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn và các Ban chuyên môn, sự phối hợp của các đơn vị trong Tập đoàn và sự chủ động, nỗ lực của các đơn vị cơ khí, 5 tháng đầu năm 2018 các chỉ tiêu hiện vật, doanh thu, tiền lương, lợi nhuận đều tăng so với cùng kỳ. Cụ thể: tổng doanh thu của khối Cơ khí TKV đạt 1.500,6 tỷ đồng, bằng 37% kế hoạch năm và bằng 108% so với cùng kỳ; tiền lương bình quân đạt 6,446 triệu đồng/người/tháng, tăng 19% so với cùng kỳ... Các chỉ tiêu hiện vật cơ bản như chế tạo phụ tùng đạt 6.113 tấn, đạt 25,4% KHN, tăng 23% so cùng kỳ; thép cán vì lò 25.875 tấn, đạt 40% KHN và tăng 28% so cùng kỳ; các sản phẩm như giàn giá, cột thủy lực các loại, gông lò, cầu máng cào, thép vì lò... tiêu thụ tốt. Tuy nhiên, sửa chữa lớn các thiết bị mới đạt 22,7% KHN và thấp hơn cùng kỳ do lượng thiết bị các đơn vị đưa vào đạt thấp.

Đối với 3 đơn vị cơ khí TKV giữ quyền chi phối (VMC, VMIC, CKMK) tổng doanh thu 5 tháng 2018 đạt 685,2 tỷ đồng, đạt 32% KHN và bằng 120% so với cùng kỳ; doanh thu sản xuất cơ khí đạt 678,3 tỷ đồng, bằng 43,2% KHN và bằng 126% so với cùng kỳ; trong đó, VMC đạt kết quả cao với doanh thu 538,7 tỷ đồng, đạt 48% KHN, tăng 32% so với cùng kỳ. Các đơn vị cơ khí thuộc Tổng Công ty CN mỏ Việt Bắc đạt từ 38 đến 41% KHN.

Ngoài việc tập trung công tác sửa chữa thiết bị, xe, máy đạt tiến độ, chất lượng, các đơn vị Cơ khí TKV đã tích cực nghiên cứu thị trường, chế tạo các sản phẩm mới như thép vì lò SVP3; giá thủy lực liên kết xích; barie mềm; thanh neo lò... đáp ứng cho sản xuất than hầm lò.

Để đẩy mạnh phát triển sản xuất Cơ khí TKV, nâng cao hiệu quả SXKD và năng lực cạnh tranh, Phó TGĐ Tập đoàn Vũ Anh Tuấn chỉ đạo, các đơn vị Cơ khí TKV tiếp tục nâng cao tính chủ động, chỉ đạo, điều hành thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD, nghiên cứu chế tạo các sản phẩm mới, phục vụ cho sản xuất của các đơn vị trong TKV và mở rộng thị trường ngoài Ngành; triển khai tốt công tác thị trường để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm chế tạo. Cùng với đó, đảm bảo chất lượng sản phẩm, tiết giảm chi phí, hạ giá thành, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm cơ khí TKV. Trong thực hiện tái cơ cấu, tinh giản lao động, cần có biện pháp đào tạo, tuyển dụng, xây dựng lực lượng cán bộ kỹ thuật, lao động công nghệ đáp ứng yêu cầu sản xuất. Đồng thời, nghiên cứu chế tạo các sản phẩm cơ khí cho thị trường Nhật Bản, xây dựng Chiến lược phát triển của đơn vị giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn 2035 theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc Tập đoàn.