Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng
Thứ Tư, ngày 03/05/2017

Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII của Đảng, Đảng uỷ Tập đoàn đã lãnh chỉ đạo triển khai nhiều nhiệm vụ cụ thể trong công tác xây dựng Đảng.

Theo đó, Đảng uỷ Tập đoàn tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức cán bộ và đảng viên các tổ chức Đảng và các hệ thống chính trị đồng bộ tại cơ sở trong quá trình tái cơ cấu, cổ phần hoá, sắp xếp lại doanh nghiệp… Đặc biệt, Đảng uỷ Tập đoàn cũng sớm quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai, cụ thể hoá Quy định số 69 của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng uỷ cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước chi phối trong Tập đoàn. Đảng uỷ Tập đoàn cũng chỉ đạo các cơ sở đảng bồi dưỡng, kèm cặp chuẩn bị đảm bảo số lượng và chất lượng quần chúng ưu tú để tổ chức kết nạp lớp đảng mới nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn và sẽ được kết nạp vào đúng dịp ngày 19-5 nhân ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Được biết, trong quý 1-2017 vừa qua, toàn Đảng bộ Tập đoàn đã kết nạp tổng số 39 đảng viên mới, công nhận đảng viên chính thức cho 35 đồng chí đảng viên dự bị, đề nghị Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương xét tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 15 đồng chí…