Danh mục 60 thiết bị do Cơ khí TKV sản xuất chế tạo và tỷ lệ nội địa hoá tương ứng sử dụng trong ngành sản xuất, khai thác, chế biến than - khoáng sản
Thứ Hai, ngày 19/06/2017

Tổng Giám đốc Tập đoàn vừa ký văn bản công bố tỷ lệ nội địa hoá một số sản phẩm do Cơ khí TKV chế tạo dùng trong ngành sản xuất, khai thác, chế biến than - khoáng sản.

Máy xúc lật hông VMC E500-1 - một trong những sản phẩm có tỷ lệ nội địa hoá cao của Cơ khí TKV

Theo đó, nhằm tăng cường công tác nội địa hoá các sản phẩm cơ khí phục vụ công nghệ khai thác, chế biến, sàng tuyển than, đồng thời là cơ sở để tính toán ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu theo hướng dẫn tại mục 3 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, Tập đoàn công bố danh mục 60 thiết bị do Cơ khí TKV sản xuất chế tạo và tỷ lệ nội địa hoá tương ứng sử dụng trong ngành sản xuất, khai thác, chế biến than - khoáng sản.

Các đơn vị sản xuất, chế biến, sàng tuyển than - khoáng sản cần ưu tiên sử dụng các thiết bị như trong danh mục công bố để thay thế các thiết bị có tính năng tương đương nhập khẩu từ nước ngoài. Trong quá trình lựa chọn nhà cung cấp cần áp dụng các cơ chế ưu đãi áp dụng cho sản phẩm hàng hoá sản xuất trong nước có tỷ lệ nội địa hoá trên 25% theo hướng dẫn tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014.

Các đơn vị sản xuất cơ khí có trách nhiệm đảm bảo tỷ lệ nội địa hoá các sản phẩm như đã công bố, đồng thời tiếp tục đầu tư thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến để vừa nâng cao tỷ lệ nội địa hoá, chất lượng sản phẩm và hạ giá thành sản xuất để dần thay thế các thiết bị nhập khẩu.

Định kỳ TKV sẽ kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị, đồng thời duy trì công tác kiểm tra, đánh giá và công bố tỷ lệ nội địa hoá các sản phẩm Cơ khí để các đơn vị biết và có cơ sở áp dụng.

Danh mục các thiết bị và tỷ lệ nội địa hoá Cơ khí TKV chế tạo