Thành công từ đại hội Chi bộ
Thứ Năm, ngày 26/10/2017

Thực hiện kế hoạch số 1095/KH–ĐU ngày 21/9/2017 của Ban thường vụ Đảng ủy Công ty kho vận Đá Bạc về tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ (2017 - 2020), từ ngày 08/10 đến ngày 20/10/2017, Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo các Chi bộ hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ ( 2017-2020).

Đại hội các Chi bộ thực sự là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, thông qua đó tập trung chỉ đạo và đẩy mạnh cuộc vận động, xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Sau đại hội, các Chi bộ đã kiểm điểm quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị và nghị quyết của cấp ủy được xây dựng từ đầu nhiệm kỳ 2015-2017, đồng thời triển khai nhiệm vụ giải pháp cụ thể cho nhiệm kỳ 2017-2020. Tại 15 Chi bộ đã bầu ra 45 Chi ủy viên Chi bộ nhiệm kỳ (2017 - 2020) có đủ năng lực trình độ, có uy tín với quần chúng, được sự tín nhiệm cao của các đại biểu dự Đại hội. Trong đó có 4 đồng chí tái cử đạt 8,88%, 11 chi ủy viên  mới tham gia đạt 24,4%;

Với tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội Chi bộ đã thực hiện đúng nguyên tắc, quy định Điều lệ Đảng; triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết các cấp gắn với nhiệm vụ của đơn vị, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ đảng viên và người lao động; tập hợp xây dựng đội ngũ công nhân trong Công ty nói riêng và Tập đoàn nói chung ngày càng lớn mạnh.

Nguồn: doij
Loại vàng Mua CK Bán
SJC 36,320 36,420
Nhẫn tròn H.T.V 34,990 35,390
Nguồn: tp bank