Nguồn: doij
Loại vàng Mua CK Bán
SJC 36,300 36,400
Nhẫn tròn H.T.V 35,340 35,740
Nguồn: tp bank