Nguồn: doij
Loại vàng Mua CK Bán
SJC 36,320 36,420
Nhẫn tròn H.T.V 34,990 35,390
Nguồn: tp bank