Nguồn: doij
Loại vàng Mua CK Bán
SJC 36,280 36,380
Nhẫn tròn H.T.V 35,260 35,660
Nguồn: tp bank