Nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ Đảng
Thứ Sáu, ngày 27/10/2017

Nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong các doanh nghiệp, vừa qua, tại Trường Quản trị Kinh doanh - Vinacomin, Đảng ủy Tập đoàn phối hợp với Đảng ủy Than Quảng Ninh đã mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho các đồng chí cán bộ làm công tác Đảng các đơn vị trực thuộc hai Đảng bộ.

Đợt học tập được chia làm 2 lớp, với gần 200 học viên là các đồng chí cán bộ, chuyên viên cơ quan của Đảng ủy Tập đoàn và Đảng ủy Than Quảng Ninh; các đồng chí Bí thư, Phó bí thư, cán bộ chuyên trách công tác đảng tại các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc hai Đảng bộ.

Các học viên được những giảng viên cao cấp thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viên Ngoại giao; Ban Tổ chức Trung ương… truyền đạt nhiều chuyên đề quan trọng. Về công tác tuyên giáo, đề cập sâu đến kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin và xử lý khủng hoảng truyền thông. Về công tác kiểm tra, giám sát, đề cập đến những điểm mới trong Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về công tác giám sát, những kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát. Về công tác tổ chức, học viên được cung cấp những vấn đề về đổi mới hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), gắn với thực hiện Quy định 69- QĐ/TW, ngày 13/2/2017 của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước.

Đồng chí Đặng Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn trao đổi về những định hướng nhiệm vụ chính trị năm 2018 gắn với việc thực hiện NQTW5 khóa XII (Nghị quyết số 12-NQ/TW) và công tác tái cơ cấu Tập đoàn TKV giai đoạn 2017 - 2020

Ngoài ra, cũng trong chương trình khóa học, học viên được các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn truyền đạt những định hướng nhiệm vụ chính trị năm 2018 gắn với việc thực hiện NQTW5 khóa XII (Nghị quyết số 12-NQ/TW) và công tác tái cơ cấu Tập đoàn TKV giai đoạn 2017 – 2020; các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế hiện nay…

Nguồn: doij
Loại vàng Mua CK Bán
SJC 36,320 36,420
Nhẫn tròn H.T.V 34,990 35,390
Nguồn: tp bank