04:00 ICTThứ Bảy, 19/09/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị TW8 khóa XII
Thứ Ba, ngày 22/01/2019

Sáng ngày 22/01/2019, Đảng bộ Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Học tập quán triệt các nội dung Hội nghị TW 8 Khóa XII của Đảng, triển khai chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Đến dự và lên lớp cùng Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Hà - Nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương.

Hội nghị đã triển khai quán triệt đến toàn thể đảng viên các đơn vị trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn khu vực Hà Nội các nội dung của Hội nghị TW8 khóa XII gồm: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương”.

Trong thời gian 01 ngày, Hội nghị đã triển khai học tập nghiêm túc, nghiên cứu thảo luận sôi nổi nhằm thực hiện thắng lợi các nội dung của Hội nghị TW8 Khóa XII đề ra.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên