Đảng bộ Than Cao Sơn kết nạp 31 đảng viên mới
Thứ Sáu, ngày 20/10/2017

Do làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, từ đầu năm đến nay, Đảng ủy Công ty CP than Cao Sơn đã chuẩn y kết nạp 31 đảng viên mới.

Hầu hết các đảng viên mới được kết nạp đều nằm trong độ tuổi thanh niên, nhiệt tình, đi đầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như hoạt động phong trào công nhân. Ngoài ra, Đảng ủy Công ty cũng chuyển đảng chính thức cho 38 đảng viên dự bị. Trong công tác tổ chức đảng và đảng viên, Đảng ủy Công ty đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ như: Chỉ đạo khai bổ sung hồ sơ lý lịch Đảng viên theo quy định; đồng bộ dữ liệu quản lý hồ sơ đảng viên trên mạng internet theo chỉ đạo của Đảng ủy Than Quảng Ninh; thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ…

Đối với các Chi bộ, Đảng ủy Công ty chỉ đạo các Chi bộ duy trì nề nếp sinh hoạt cấp ủy,sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề. Do đó, 29/29 Chi bộ trực thuộc đã tổ chức sinh hoạt các chuyên đề. Nội dung các chuyên đề tập trung vào lĩnh vực như: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong mùa mưa bão; nâng cao năng suất thiết bị; quản trị tốt chi phí; chống âm đất đá…

Nguồn: doij
Loại vàng Mua CK Bán
SJC 36,300 36,400
Nhẫn tròn H.T.V 34,990 35,390
Nguồn: tp bank