Đảng bộ Công ty Địa chất mỏ quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khoá XII
Thứ Năm, ngày 09/08/2018

Thực hiện Kế hoạch số 431-KH/ĐU ngày 27/6/2018 của Đảng ủy Công ty, ngày 7/8/2018, Đảng bộ Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV đã tổ chức hội nghị học tập triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tham gia học tập có các đồng chí: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, thành viên Ban quản lý điều hành, Trưởng và Phó các phòng Công ty, đảng viên các chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Vũ Văn Mạnh - Bí thư Đảng ủy Công ty chỉ đạo đảng viên toàn Đảng bộ tập trung nghiên cứu nghiêm túc, quán triệt nội dung các Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí đề nghị sau hội nghị học tập lần này các Chi ủy, BCH Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh phải tổ chức việc triển khai học tập, tuyên truyền, giới thiệu cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong Công ty hiểu rõ và thực hiện theo nội dung các nghị quyết một cách thiết thực, hiệu quả.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Minh Thiều - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn thông tin một số hoạt động chung của Tập đoàn và trình bày nội dung cơ bản của các Nghị quyết: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.