19:18 ICTThứ Ba, 18/02/2020
Công ty CP Gang thép Cao Bằng quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 8
Thứ Hai, ngày 14/01/2019

Ngày 11/1, Đảng ủy Công ty CP Gang thép Cao Bằng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh mới ban hành (đợt III/2018).

Đảng ủy Công ty CP Gang thép Cao Bằng học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8.

Hội nghị đã được nghe báo cáo viên Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh truyền đạt về Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận số 37-KL/TW về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và một số vấn đề quan trọng khác.

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng là cơ sở để các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ Công ty CP Gang thép Cao Bằng nắm vững những nội dung cơ bản, thống nhất về nhận thức và hành động, vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp nghị quyết để chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương tại Công ty đạt hiệu quả.

Giá vàng

Loại Mua Bán
Vàng miếng SJC 44,350 44,550
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 44,270 44,680

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 70.75 -0.25%
Đồng USD/lb 2.6311 1.18%
Chì USD/tấn 1,896.25 -0.41%
Aluminum USD/tấn 1,722.00 -1.49%
Thiếc USD/tấn 16,525.00 -0.39%
Kẽm USD/tấn 2,149.00 -1.20%
Nickel USD/tấn 12,932.00 -2.06%

Các đơn vị thành viên