Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, đảng viên Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV
Thứ Hai, ngày 23/09/2019

Ngày 20/9, Đảng bộ Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV (DNA) phối hợp với Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, đảng viên chủ chốt nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đảng viên và đội ngũ cán bộ chủ chốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tham dự hội nghị có GS.TS Hoàng Chí Bảo - Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS Trần Thọ Quang - Phó Viện trưởng Viện Quan hệ Quốc tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thành viên Tổ Tư vấn xây dựng Dự thảo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban lãnh đạo điều hành, các đồng chí đảng viên và cán bộ chủ chốt của DNA.

Hội nghị đã được nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo báo cáo chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; PGS.TS Trần Thọ Quang báo cáo các chuyên đề: Thương chiến Mỹ - Trung, những vấn đề bản chất và tác động đến kinh tế thế giới và Việt Nam, nhận diện tình hình quan hệ kinh tế Mỹ - Trung trong năm 2020 - 2021. Vấn đề thực thi các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới của Việt Nam, cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam, những khuyến nghị của chuyên gia đối với doanh nghiệp TKV nói chung và Nhôm Đắk Nông - TKV nói riêng. Vấn đề ngành công nghiệp nhôm alumin Việt Nam trong bức tranh toàn cảnh của công nghiệp sản xuất nhôm và alumin thế giới. Một số khuyến nghị trong việc xây dựng định hướng phát triển cho ngành công nghiệp nhôm alumin Việt Nam gắn với việc xây dựng dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty trong thời gian tới.

Sau 01 ngày học tập tích cực, nghiêm túc, với sự truyền đạt của các báo cáo viên là những chuyên gia cao cấp, hội nghị đã được bồi dưỡng, cập nhật những nội dung kiến thức mới, nâng cao trình độ tư duy nhận thức đối với đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý trên các lĩnh vực chuyên môn, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… và nhiều vấn đề khác, phục vụ trực tiếp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại đơn vị. Hội nghị cũng là nơi để cùng trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, cùng thống nhất nhận thức, làm sáng tỏ hơn những vấn đề mới nảy sinh hết sức quan trọng, cần thiết.

Việc học tập, bồi dưỡng kiến thức, lý luận chính trị có vai trò rất quan trọng để mỗi cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên cương vị được giao. Nhận thức rõ ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng này, trong những năm qua, Đảng bộ DNA luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. Căn cứ tình hình thực tế, hàng năm tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, trình độ lý luận chính trị và năng lực chuyên môn của đảng viên, cán bộ, quản lý được nâng lên, các đồng chí đã vận dụng tốt kiến thức đã học vào công việc cụ thể của từng đơn vị, góp phần giải quyết kịp thời và có hiệu quả những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên