Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Than Hà Lầm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá XII
Thứ Tư, ngày 08/08/2018

Thực hiện kế hoạch số 59 - KH/ĐU ngày 25/6/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Than Quảng Ninh, ngày 30/7/2018, Đảng bộ Công ty Cổ phần than Hà Lầm đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII cho các đồng chí cán bộ Đảng viên trong toàn Công ty.

Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Phương Huyền - cán bộ Ban Tuyên giáo Đảng ủy Than Quảng Ninh; đồng chí Trần Mạnh Cường - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty.

Tại hội nghị, đồng chí Trịnh Ngọc Toản - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Công ty đã trình bày và triển khai học tập, thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII với ba nội dung chính, đó là: (1) Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; (2) Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 “Về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; (3) Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 “Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Mạnh Cường - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty yêu cầu các chi bộ nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 đến toàn thể cán bộ, đảng viên theo Kế hoạch số 560 KH/ĐU ngày 06/07/2018 của Đảng ủy Công ty đã đề ra. Căn cứ vào điều kiện sản xuất thực tế của chi bộ mình để xây dựng nội dung, kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 trên cơ sở đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ Công ty, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao, từ đó triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả nội dung các Nghị quyết. Sau học tập Nghị quyết, các đảng viên trong toàn Đảng bộ Công ty sẽ viết bài thu hoạch lĩnh hội những nội dung chính của Nghị quyết và liên hệ cá nhân để đưa ra những ý kiến cũng như biện pháp thực hiện nhiệm vụ được giao.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên