16:58 ICTThứ Ba, 14/07/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị
Thứ Sáu, ngày 12/10/2018

Ngày 11/10, Đảng ủy Than Quảng Ninh tổ chức hội nghị lần thứ 20 Ban chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2015-2020 sơ kết công tác quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2018 và bổ sung quy hoạch cán bộ.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, TGĐ Tập đoàn; Vũ Anh Tuấn, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, Bí thư Đảng ủy TQN, Phó TGĐ Tập đoàn; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy TQN; đại biểu các Ban XDĐ - Tỉnh ủy Quảng Ninh; Công đoàn TKV; các đồng chí Uỷ viên BCH, UBKT, các Ban XDĐ - Đảng ủy TQN; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc...

Tại hội nghị, đồng chí Mai Lê Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TQN đã báo cáo kết quả công tác quý III, 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý IV/2018. Theo đó, Đảng bộ TQN đã bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Quảng Ninh với chủ đề công tác năm 2018 là “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên” và nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn với mục tiêu “An toàn - Đổi mới - Phát triển”, lãnh đạo các đơn vị trong Đảng bộ thực hiện nhiệm vụ chính trị, kế hoạch SXKD.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính như: Than nguyên khai sản xuất: quý III thực hiện 7,4/8,0 triệu tấn, bằng 92,5% KH quý (các đơn vị thuộc Đảng bộ TQN thực hiện 7,2 triệu tấn, bằng 93,5% KH quý); 9 tháng toàn Tập đoàn thực hiện 27,9 triệu tấn, đạt 76,4% KH năm, bằng 104% so với cùng kỳ (các đơn vị thuộc Đảng bộ TQN thực hiện 26,7 triệu tấn, bằng 76,3% KH năm); trong đó sản lượng CGH khai thác than hầm lò 2,4 triệu tấn, đạt 72,4% KHN và bằng 103% so với cùng kỳ; than tiêu thụ: quý III thực hiện 9,1/8,5 triệu tấn, bằng 107% KH quý (các đơn vị thuộc Đảng bộ TQN thực hiện 8,7 triệu tấn, bằng 107% KH quý); 9 tháng, toàn Tập đoàn thực hiện 31,05/36 triệu tấn, bằng 86,3% KHN, tăng 6,8 triệu tấn; bằng 128% so với cùng kỳ (các đơn vị thuộc Đảng bộ TQN tiêu thụ 29,8 triệu tấn, bằng 85,1% KHN)...; các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách đều tăng cao; tiền lương bình quân 9 tháng toàn Tập đoàn đạt 10,36 triệu đồng/người/tháng, tăng 12% so với cùng kỳ... Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn đảng; vai trò lãnh đạo của cấp uỷ các cấp đã phát huy hiệu quả gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và kết quả thực hiện tái cơ cấu TKV; tổ chức thành công hội nghị kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong nửa nhiệm kỳ; triển khai các giải pháp phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu giai đoạn nửa cuối nhiệm kỳ 2015 - 2020...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, TGĐ Tập đoàn khẳng định, 9 tháng đầu năm 2018 Tập đoàn đạt được nhiều kết quả tốt, các chỉ tiêu đều đạt và tăng cao so với cùng kỳ 2017, cùng với tiêu thụ than thuận lợi là do Tập đoàn có những giải pháp chiến lược, lâu dài và phù hợp; sự lãnh đạo của Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy TQN, các cơ sở đảng và sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ. Tập đoàn đã tập trung thực hiện tái cấu trúc, tinh giản lao động, điều chỉnh các cơ chế, chính sách phù hợp như tiền lương, khoán quản trị chi phí, tăng cường ứng dụng công nghệ mới, CGH, tự động hóa, tin học hóa... Đồng thời nhấn mạnh, Tập đoàn và các đơn vị tiếp tục thực hiện hiệu quả tái cơ cấu, tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả SXKD, tăng tiền lương, thu hút lao động hầm lò; xây dựng những tấm gương cá nhân tiêu biểu, tôn vinh lao động giỏi; lãnh đạo thực hiện Chiến dịch thi đua 90 ngày đêm sản xuất và tiêu thụ than, hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018...

Về nhiệm vụ quý IV/2018, Bí thư Đảng ủy TQN Vũ Anh Tuấn yêu cầu các chi, đảng bộ chủ động rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch quý IV và cả năm 2018. Tăng cường công tác ATVSLĐ, giảm thiểu TNLĐ và sự cố; thực hiện nghiêm kỷ luật điều hành trong sản xuất, tiêu thụ, công tác CGH, tự động hóa, ứng dụng công nghệ mới; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong quản lý tài nguyên, ranh giới mỏ; rà soát các nội dung, nhiệm vụ công tác xây dựng đảng, hoàn thành các chương trình công tác năm 2018, chuẩn bị tổng kết các mặt hoạt động và xây dựng chương trình, nhiệm vụ năm 2019...

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ TQN đã lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu bổ sung quy hoạch Ban chấp hành, Ban Thường vụ, UBKT, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy TQN...

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên