Tập trung lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị và kế hoạch sản xuất kinh doanh
Thứ Hai, ngày 03/07/2017

Sáng nay 3/7, tại Công ty than Hạ Long - TKV, Đảng ủy Than Quảng Ninh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”...

Tới dự có các đồng chí: Đặng Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc Tập đoàn; Lê Tuấn Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn; Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy TQN; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy TQN; đại biểu Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng ủy TQN; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc...

Tại hội nghị, Đảng ủy Than Quảng Ninh đã đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và sơ kết thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BCTTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2017, Đảng bộ TQN và các cơ sở đã bám sát chỉ đạo, kế hoạch SXKD của Tập đoàn, sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Quảng Ninh, tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất, việc làm, đời sống của người lao động, triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác, hoàn thành kế hoạch SXKD và có tăng trưởng so với cùng kỳ, thu nhập bình quân đạt 9 triệu đồng/người/tháng, khối sản xuất than đạt 9,6 triệu đồng/người/tháng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ...

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, Đảng bộ TQN đã cụ thể hóa các nội dung gắn với thực tế, triển khai thực hiện sáng tạo, hiệu quả, có nhiều đổi mới. Đặc biệt, Đảng ủy TQN đã chỉ đạo các cơ sở đảng tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, nội dung sát với thực tế sản xuất và các vấn đề ở cơ sở cần giải quyết; duy trì nền nếp sinh hoạt vào 7 ngày đầu tháng; tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ năng sinh hoạt chi bộ cho đội ngũ cấp ủy chi bộ; xây dựng nội dung sinh hoạt chi bộ; thực hiện chế độ các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ TQN, BCH chi, đảng bộ trực thuộc dự sinh hoạt với chi bộ; kiểm tra, giám sát sinh hoạt chi bộ..., nhiều đơn vị có cách làm sáng tạo, hiệu quả như sinh hoạt chi bộ mẫu sau đó nhân rộng; tổ chức tọa đàm các bí thư chi bộ về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác đánh giá, phân loại, khen thưởng đảng viên... Qua đó, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, vai trò, vị trí của chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc Tập đoàn đánh giá cao Đảng bộ TQN và các cơ sở, trong điều kiện nhiều khó khăn đã cùng với Tập đoàn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị và kế hoạch SXKD, các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Đặc biệt là tháo gỡ khó khăn về thị trường, giá bán than, thực hiện tái cơ cấu, tinh giản lao động..., hoàn thành nhiệm vụ chính trị và SXKD đạt hiệu quả, thu nhập và đời sống của người lao động đảm bảo. Đồng chí Đặng Thanh Hải nhấn mạnh, Tập đoàn đã và sẽ tiếp tục đổi mới, cải cách mạnh mẽ nhằm nâng cao hiệu quả SXKD và năng lực cạnh tranh. Do vậy, Đảng ủy TQN và các cơ sở tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương của Tập đoàn về tái cơ cấu; xã hội hóa công tác phục vụ, phụ trợ; cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa và thực hiện hiệu quả Quyết định 69 của Ban tổ chức TW về nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp, xây dựng các cấp ủy Đảng trong sạch vững mạnh...

Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy TQN nhấn mạnh, Đảng ủy TQN và các cơ sở đã có nhiều đổi mới, nỗ lực, cố gắng thực hiện nhiệm vụ. Trong quý III và 6 tháng cuối năm 2017, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị và kế hoạch SXKD, đảm bảo việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động, triển khai hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ của Tập đoàn. Công tác xây dựng Đảng, tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư; làm tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát; tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc cơ sở, Đại hội Công đoàn cơ sở; Hội thi ATVSV giỏi, Hội thi thợ giỏi 2017...

Nhân dịp này, Đảng ủy TQN đã khen thưởng 10 chi, đảng bộ trực thuộc và 64 chi bộ trực thuộc đảng bộ các cơ cở đã có thành tích trong việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư; chúc mừng các đồng chí cán bộ đảng nghỉ chế độ và chuyển công tác.