Nâng cao nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng
Thứ Tư, ngày 13/09/2017

Từ ngày 08-10/9/2017, tại Khách sạn Đông Á 2, tỉnh Thái Nguyên, Đảng ủy Than Quảng Ninh (TQN) tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của đảng cho các đảng bộ cơ sở trực thuộc vùng Cẩm Phả.

Đến dự, chỉ đạo và tham gia giảng dạy lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát có đồng chí Nguyễn Mạnh Tuyên, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Mạnh Tường, Phó Bí thư Đảng ủy TQN; các đồng chí Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy TQN và 55 học viên là các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và Ủy viên UBKT các đơn vị vùng Cẩm Phả, trực thuộc Đảng bộ TQN.

Tại lớp tập huấn, các đồng chí giảng viên đã trình bày những điểm mới trong Quy định số 86-QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng; hướng dẫn nghiệp vụ về quy trình, thủ tục, hồ sơ cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc trao đổi về những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong thời gian qua; cách thức xây dựng đề cương cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề. 

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đã dành thời gian để thảo luận và giải đáp những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng ở các đơn vị.

Trong thời gian tới, để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/ĐU ngày 09/01/2013 của Đảng ủy TQN “về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong đảng bộ”, Đảng ủy TQN luôn xác định nhiệm vụ trước mắt là làm tốt công tác bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cán bộ kiểm tra cơ sở, do vậy lớp bồi dưỡng lần này đã tập trung hơn về quy trình, hồ sơ, thủ tục các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, thi hành kỷ luật đảng. Thông qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sẽ giúp cho các đồng chí làm công tác kiểm tra ở cơ sở nắm vững các kiến thức cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, xử lý tốt hơn các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Kết thúc chương trình tập huấn, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuyên, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Mạnh Tường, Phó Bí thư Đảng ủy TQN đánh giá cao công tác tổ chức, nội dung, phương pháp tập huấn nghiệp vụ của UBKT Đảng ủy TQN và các đơn vị vùng Cẩm Phả. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới UBKT Đảng ủy TQN và các đơn vị tăng cường công tác bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của đảng cho cơ sở, từ đó giúp cho đội ngũ làm công tác kiểm tra giám sát tại các chi, đảng bộ trực thuộc xác định rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của đảng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của tổ chức đảng, đảng viên, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra các cấp.

Nhân dịp này, UBKT Đảng ủy TQN và các đơn vị vùng Cẩm Phả đã chúc mừng 04 đồng chí nguyên là Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy các công ty: Than Khe Chàm, Hóa chất mỏ Cẩm Phả, Công nghiệp ô tô và Than Hạ Long đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Nhà nước cho nghỉ chế độ 6 tháng cuối năm 2017./.