16:19 ICTThứ Hai, 21/09/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Đảng ủy TQN triển khai đồng bộ, sáng tạo Nghị quyết số 26-NQ/TW gắn với Nghị quyết số 18-NQ/TW khóa XII của Đảng
Thứ Hai, ngày 19/08/2019

Ngày 17/8/2019, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc tại Đảng ủy TQN về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW gắn với Nghị quyết số 18-NQ/TW khóa XII của Đảng.

Đảng ủy TQN triển khai đồng bộ, sáng tạo Nghị quyết số 26-NQ/TW gắn với Nghị quyết số 18-NQ/TW khóa XII của Đảng

Cùng dự làm việc có đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh; đồng chí Lê Tuấn Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn và Ban TCNS Tập đoàn; đồng chí Vũ Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy TQN, Phó TGĐ Tập đoàn và các đồng chí Thường trực, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy TQN…

Đảng ủy TQN triển khai đồng bộ, sáng tạo Nghị quyết số 26-NQ/TW gắn với Nghị quyết số 18-NQ/TW khóa XII của Đảng

Theo báo cáo của Đảng ủy TQN về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành TƯ khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành TƯ khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị”, Đảng bộ TQN là đảng bộ đặc thù trong doanh nghiệp, không có chuyên môn và công đoàn cùng cấp, có 41 chi, đảng bộ cơ sở với 18.500 đảng viên, là đảng bộ tương đương cấp huyện trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh. Đảng bộ TQN đã phối hợp với Đảng ủy Tập đoàn, quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết số 26-NQ/TW cho cán bộ chủ chốt, tổ chức học tập, quán triệt tại 100% cơ sở cho toàn thể đảng viên; chỉ đạo các cấp ủy xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; ban hành các văn bản cụ thể hóa Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đảng bộ TQN phối hợp chặt chẽ với Đảng bộ Tập đoàn thực hiện một cách đồng bộ giữa quy hoạch cấp ủy với quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp; lấy quy hoạch cấp ủy làm cơ sở cho quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý, lãnh đạo các đoàn thể trong doanh nghiệp; các cơ sở thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo chỉ đạo của Tập đoàn và Đảng ủy TQN. Phối hợp trong công tác bồi dưỡng, luân chuyển, đánh giá, sử dụng cán bộ; minh bạch và mở rộng dân chủ, từng bước chuẩn hóa các tiêu chí để xem xét sử dụng cán bộ; tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ phát huy được sở trường, năng lực, tính sáng tạo và đột phá trong quản lý, điều hành. Nhờ đó, Đảng bộ TQN và Đảng bộ Tập đoàn lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 26-NQ/TW gắn với Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương, gắn với Nghị quyết số 19-NQ/TU của Tỉnh ủy và Quyết định số 2006 của Chính phủ đề ra. Thực hiện hiệu quả tái cơ cấu, tinh giản bộ máy, biên chế, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của cơ quan tham mưu điều hành cùng với đẩy mạnh đầu tư cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa; tăng cường quản trị doanh nghiệp, phân cấp quản lý đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát…, hiệu quả SXKD của Tập đoàn và các đơn vị ngày một tăng, năm 2018 TKV nộp ngân sách là 16.000 tỷ đồng, tăng 23% so với 2015; lợi nhuận 4.000 tỷ đồng, gấp 4 lần; thu nhập bình quân 10,8 triệu đồng/người-tháng, tăng 24% so với 2015; làm tốt công tác môi trường, an sinh xã hội trên địa bàn…

Đảng ủy TQN triển khai đồng bộ, sáng tạo Nghị quyết số 26-NQ/TW gắn với Nghị quyết số 18-NQ/TW khóa XII của Đảng

Đảng ủy TQN triển khai đồng bộ, sáng tạo Nghị quyết số 26-NQ/TW gắn với Nghị quyết số 18-NQ/TW khóa XII của Đảng

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Đoàn kiểm tra đã trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các Nghị quyết với Đảng bộ TQN do bất cập về mô hình tổ chức; những vấn đề mới, sáng tạo, đặc thù của Đảng bộ TQN; công tác Đảng trong doanh nghiệp mà TKV không nắm giữ cổ phần chi phối; đánh giá đội ngũ giám đốc doanh nghiệp theo hình thức thi tuyển; công tác phân cấp, quản lý, đào tạo cán bộ…

Đảng ủy TQN triển khai đồng bộ, sáng tạo Nghị quyết số 26-NQ/TW gắn với Nghị quyết số 18-NQ/TW khóa XII của Đảng

Đảng ủy TQN triển khai đồng bộ, sáng tạo Nghị quyết số 26-NQ/TW gắn với Nghị quyết số 18-NQ/TW khóa XII của Đảng

Đảng ủy TQN triển khai đồng bộ, sáng tạo Nghị quyết số 26-NQ/TW gắn với Nghị quyết số 18-NQ/TW khóa XII của Đảng

Lãnh đạo Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy TQN và các Ban chuyên môn, các Ban XDĐ - Đảng ủy TQN đã phát biểu cho thấy, mặc dù bất cập về mô hình tổ chức, song Đảng bộ TQN đã làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và người lao động. Trong xây dựng đội ngũ cán bộ đã quy hoạch, đào tạo đối tượng là Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở và cập nhật kiến thức cho cán bộ đảng hàng năm. Thực hiện nhất thể hóa Bí thư Đảng ủy đồng thời là Giám đốc; nhất thể hóa 100% Bí thư Chi bộ đồng thời là Quản đốc/Trưởng phòng; 100% Bí thư chi bộ có trình độ Trung cấp lý luận chính trị, 100% Bí thư Đảng ủy cơ sở có trình độ Cao cấp lý luận chính trị; có đảng bộ 100% ủy viên BCH có trình độ Cao cấp lý luận chính trị như Đảng bộ Công ty CP than Vàng Danh… Tập đoàn xây dựng tiêu chí và tổ chức đánh giá Tổng Giám đốc/Giám đốc đơn vị hàng năm. Từ năm 2010 đến nay có 13 Giám đốc và 01 Trưởng ban của Tập đoàn được bổ nhiệm thông qua hình thức thi tuyển, đa số đã phát huy tốt, nhiều đồng chí phát triển đảm nhiệm chức vụ cao hơn… Công tác cán bộ, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Tập đoàn đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kế hoạch SXKD, đảm bảo việc làm, đời sống của gần 10 vạn thợ mỏ…

Đảng ủy TQN triển khai đồng bộ, sáng tạo Nghị quyết số 26-NQ/TW gắn với Nghị quyết số 18-NQ/TW khóa XII của Đảng

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu nhấn mạnh, Tỉnh ủy Quảng Ninh đánh giá cao vai trò, tầm quan trọng của Đảng bộ TQN, là Đảng bộ lớn, có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội với tỉnh. Đảng bộ TQN đã thực hiện tốt 2 nhiệm vụ là công tác tư tưởng và công tác xây dựng Đảng nên đã giữ vững ổn định và phát triển sản xuất…

Đảng ủy TQN triển khai đồng bộ, sáng tạo Nghị quyết số 26-NQ/TW gắn với Nghị quyết số 18-NQ/TW khóa XII của Đảng

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận, biểu dương Đảng bộ TQN đã quán triệt, học tập nghiêm túc, đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hệ thống, đồng bộ, đổi mới, sáng tạo, đạt hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW gắn với Nghị quyết số 18-NQ/TW khóa XII của Đảng. Đảng bộ TQN đã phối hợp hiệu quả với Đảng bộ Tập đoàn, đã bám sát yêu cầu của Nghị quyết, thực hiện công khai, dân chủ trong thực hiện tái cơ cấu, trong việc phân cấp quản lý, quy hoạch, đào tạo cán bộ… Đồng thời, đề nghị Đảng bộ TQN tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, thực hiện giám sát phản biện của các tổ chức đoàn thể quần chúng; nâng cao chất lượng chi bộ, chất lượng cán bộ, đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên