18:24 ICTThứ Năm, 09/07/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Đảng uỷ Than Vàng Danh bồi dưỡng kết nạp Đảng chho 65 quần chúng ưu tú
Thứ Hai, ngày 12/03/2018

Trong 3 ngày từ 8-10/3/2018, Đảng ủy Công ty CP than Vàng Danh đã tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng viên năm 2018 cho 65 quần chúng ưu tú đến từ các phòng ban, phân xưởng trong toàn Công ty.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Trịnh Xuân Thỏa - Bí thư Đảng ủy Công ty nhấn mạnh: Việc mở lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú là cần thiết, giúp các học viên nắm được những kiến thức cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cốt lõi của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người Đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi quần chúng ưu tú sẽ xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Các quần chúng ưu tú đang phấn đấu trở thành đảng viên phải là những người tiên tiến, tích cực, trải qua quá trình học tập, rèn luyện, phấn đấu, hội đủ các điều kiện cần thiết để được xét kết nạp vào Đảng. Sau quá trình học tập, các quần chúng ưu tú phải không ngừng cố gắng, rèn luyện, phấn đấu trong sinh hoạt và công tác chuyên môn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Kết thúc khoá học, các học viên sẽ làm bài thu hoạch, kết quả làm bài thu hoạch là cơ sở xem xét quyết định kết nạp đảng viên.

Giá vàng

Loại Mua Bán
Vàng miếng SJC 50,300 50,600
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 50,170 50,780

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên