Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Đảng ủy Than Quảng Ninh: Yêu cầu 100% các chi, đảng bộ trực thuộc mua và đọc tạp chí, báo Đảng
Thứ Năm, ngày 16/08/2018

Trong những năm qua, các đơn vị trực thuộc Đảng ủy Than Quảng Ninh đã triển khai tương đối tốt việc tổ chức mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Tuy nhiên, qua rà soát và thông tin từ Bưu điện tỉnh, vẫn còn một số đơn vị thực hiện chưa đầy đủ các nội dung trang bị báo, tạp chí theo Chỉ thị 11-CT/TW ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) “Về việc mua và đọc báo Đảng” và Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 23/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh “Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW”.

(Ảnh minh họa của Nguyễn Dung)

Trước thực trạng trên, Đảng ủy Than Quảng Ninh vừa có Công văn số 1040-CV/ĐU về việc thực hiện mua và đọc báo, tạp chí tại các chi, đảng bộ trực thuộc.

Theo đó, Đảng ủy Than Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị trực thuộc tiếp tục tăng cường tổ chức đặt mua báo Nhân Dân, báo Quảng Ninh (hằng ngày) cho 100% chi bộ thuộc cơ sở, cơ quan đảng ủy cơ sở, đảng bộ bộ phận; mua báo Công Thương và ít nhất 1 tạp chí Cộng sản cho chi, đảng bộ cơ sở.

Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt việc tuyên truyền, có hình thức phù hợp để đảng viên, công nhân, viên chức, người lao động thường xuyên đọc, nghiên cứu báo, tạp chí của Đảng; khuyến khích tham gia viết bài, đóng góp xây dựng trang viết...

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên