Đảng ủy Than Quảng Ninh và Thị ủy Đông Triều triển khai kế hoạch phối hợp năm 2017
Thứ Hai, ngày 03/04/2017

Sáng 1/4, Thị ủy Đông Triều và Đảng ủy Than Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị sơ kết kế hoạch phối hợp về tăng cường lãnh đạo và quản lý tài nguyên than, quản lý cán bộ, đảng viên thuộc Đảng ủy Than Quảng Ninh trên địa bàn thị xã Đông Triều, giai đoạn 2014 - 2020, ký kết kế hoạch thực hiện Quy chế phối hợp trong năm 2017.

Thực hiện Quy chế phối hợp giai đoạn 2014-2020 và kế hoạch phối hợp năm 2016, Ban Thường vụ hai Đảng bộ đã tích cực chỉ đạo tuyên truyền, triển khai thực hiện Quy chế, kế hoạch phối hợp đã ký kết. 

Đến nay, công tác quản lý tài nguyên than trên địa bàn thị xã Đông Triều đã đi vào nề nếp; công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý các hành vi đào bới đất đá nhằm mục đích khai thác than trái phép được thực hiện kịp thời; tình trạng khai thác, vận chuyển, chế biến và kinh doanh than trái phép được kiểm soát. 

Thị xã Đông Triều cũng đã quan tâm giải quyết các vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, môi trường... để các dự án của các đơn vị thuộc Tập đoàn TKV triển khai kịp thời, đúng tiến độ, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế xã hội.

Đảng ủy Than Quảng Ninh và Thị ủy Đông Triều cũng đã tăng cường chỉ đạo các cơ sở quản lý trên 1800 đảng viên Đảng bộ Than Quảng Ninh sinh hoạt nơi cư trú. Thông qua việc thực hiện quy chế phối hợp đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức sang hành động, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức người lao động và nhân dân trên địa bàn thị xã. Thị xã Đông Triều có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng, công tác an sinh xã hội được đảm bảo. Các đơn vị trong Đảng bộ Than Quảng Ninh hoàn thành tốt kế hoạch đề ra, sản xuất kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn, đời sống của người lao động được cải thiện.

Tại hội nghị, Thị ủy Đông Triều và Đảng ủy Than Quảng Ninh đã ký kết kế hoạch thực hiện Quy chế phối hợp trong năm 2017. Trong thời gian tới, Thị ủy Đông Triều và các đơn vị ngành Than sẽ tích cực phối hợp trong việc giải quyết những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, tuyên truyền nhân dân hiến đất đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường…/.