Đảng ủy Than Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ quý IV/2017
Thứ Sáu, ngày 06/10/2017

Ngày 6/10/2017, Đảng ủy TQN tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý III và 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV/2017.

Dự Hội nghị có đại biểu các Ban Xây dựng Đảng - Tỉnh ủy Quảng Ninh; lãnh đạo Tập đoàn có các đồng chí: Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; Lê Tuấn Minh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn; Lê Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn TKV; Vũ Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy TQN và các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy TQN; các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ TQN; các Ban XDĐ - Đảng bộ TQN; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc.

Tại Hội nghị, đồng chí Mai Lê Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TQN đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III và 9 tháng, triển khai nhiệm vụ quý IV/2017. Theo đó, thực hiện nhiệm vụ chính trị, kế hoạch SXKD trong điều kiện vẫn gặp nhiều khó khăn, song Đảng uỷ TQN đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy và các chủ trương của Tập đoàn, thường xuyên nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở... Do vậy, các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản đều đạt so với kế hoạch đề ra, việc làm, thu nhập của người lao động cơ bản ổn định, thu nhập bình quân đạt 9,2 triệu đồng/người/tháng; trong đó khối sản xuất than đạt 9,8 triệu đồng/người/tháng; điều kiện làm việc không ngừng được cải thiện, đời sống vật chất, tinh thần của CNVCLĐ được quan tâm chăm lo....

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về chuyên đề năm 2017, gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn đảng. Song song đó, Đảng uỷ TQN đã chỉ đạo tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020 đạt kết quả tốt, hoàn thành trước kế hoạch; đã kiện toàn mô hình chi bộ đồng nhất với cơ quan chuyên môn trước đại hội; nhất thể hóa bí thư chi bộ với trưởng phòng, quản đốc...; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; các tổ chức đoàn thể đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; phát huy dân chủ cơ sở, tổ chức đối thoại, nắm bắt tình hình tư tưởng của CNVCLĐ, tạo sự đồng thuận thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ. Công tác phối hợp giữa Đảng ủy TQN với Đảng ủy Tập đoàn và Công đoàn TKV đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn...

Nhiệm vụ quý IV/2017, Đảng uỷ TQN tập trung tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, CNVC khắc phục khó khăn, đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD quý IV và cả năm 2017; tháng 10/2017 sản xuất 2,6 triệu tấn than nguyên khai (toàn Tập đoàn 2,7 triệu tấn); tiêu thụ 2,9 triệu tấn (Tập đoàn 3,04 triệu tấn); đẩy mạnh công tác chuẩn bị năng lực sản xuất cho năm 2018...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy TQN và Đảng ủy các cơ sở, góp phần quan trọng vào kết quả SXKD và thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm 2017 của toàn Tập đoàn. Đảng ủy TQN và các cơ sở tập trung thực hiện các chủ trương của Tập đoàn về chiến lược, kế hoạch sản xuất than, quy hoạch sản xuất, tiêu thụ than các vùng; cân đối sản xuất và tiêu thụ; đầu tư cơ giới hóa, bán cơ giới hóa hoặc cơ giới hoá từng phần, áp dụng tự động hóa, công nghệ mới phù hợp với thực tế của từng đơn vị; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, tinh giản lao động, nâng cao năng suất lao động, mức độ an toàn; đổi mới công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả SXKD và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy TQN yêu cầu Đảng ủy các cơ sở rà soát các chỉ tiêu kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị và kế hoạch SXKD quý IV và cả năm 2017; giải quyết các khó khăn trong sản xuất, tiêu thụ, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở; bám sát thị trường, sản xuất, chế biến các chủng lợi than đáp ứng nhu cầu của thị trường; tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong quản lý tài nguyên, ranh giới mỏ, an ninh trật tự, công tác môi trường; hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát và các nhiệm vụ của cấp ủy Đảng, tổ chức đánh giá, phân loại đảng viên, tổ chức đảng năm 2017, đồng thời xây dựng Nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018...