Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Đảng ủy Than Quảng Ninh: Siết chặt công tác kiểm tra giám sát, xử lý tham nhũng
Thứ Sáu, ngày 30/08/2019

Xác định rõ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và phòng chống tham nhũng, lãng phí là biện pháp hữu hiệu, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên, thời gian qua, Đảng uỷ Than Quảng Ninh đã đặc biệt chú trọng công tác này.

Đảng ủy Than Quảng Ninh: Siết chặt công tác kiểm tra giám sát, xử lý tham nhũng

Đảng ủy Công ty CP than Vàng Danh tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng cho các đảng viên tại buổi sinh hoạt chi bộ Phân xưởng Khai thác 11.

Từ năm 2013 đến nay, Đảng ủy Than Quảng Ninh đã ban hành 2 nghị quyết quan trọng là: Nghị quyết 07-NQ/ĐU ngày 9/1/2013 về “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong đảng bộ” và  Nghị quyết 06-NQ/ĐU ngày 9/1/2016 về “Tăng cường, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong đảng bộ”. Việc triển khai đồng bộ cùng lúc 2 nghị quyết trên đã góp phần tích cực trong việc phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong toàn Đảng bộ.

Để thực hiện hiệu quả, Đảng uỷ luôn đổi mới về phương pháp công tác, xem xét giải quyết những vụ việc phức tạp, thống nhất đánh giá, kết luận bảo đảm chính xác, khách quan. Vì vậy, công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí của Đảng uỷ Than Quảng Ninh và cấp uỷ cơ sở luôn đạt kết quả cao, góp phần quan trọng hạn chế các vi phạm của đảng viên và tổ chức cơ sở đảng, tạo niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của cấp uỷ, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị...

Điển hình như tại Ðảng bộ Công ty CP than Vàng Danh, hiện toàn Đảng bộ có 1.320 đảng viên đang sinh hoạt tại 53 chi bộ trực thuộc. Những năm trước, mặc dù công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng luôn được Đảng bộ Công ty quan tâm, tuy nhiên do cách làm chung chung, chưa sâu sát và kịp thời nên chưa đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. Từ khi triển khai Nghị quyết 07-NQ/ĐU và Nghị quyết 06-NQ/ĐU đến nay, Đảng bộ Công ty đã đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí theo tiêu chí “4 đúng” gồm: Đúng kế hoạch, đúng nguyên tắc, đúng thẩm quyền và đúng quy trình. Đặc biệt, tháng 2/2019, Đảng bộ Công ty đã kiện toàn xong Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng và xây dựng, ban hành quy chế làm việc, chương trình hành động và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

Ông Đinh Quang Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty CP than Vàng Danh cho biết: Điểm mới, trong công tác kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Đảng ủy Công ty đó là đề cao vai trò người đứng đầu cấp ủy. Đảng ủy Công ty xác định việc kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng, lãng phí phải khách quan không nể nang, đảm bảo dân chủ, thẳng thắn. Tính riêng từ đầu năm 2019 đến nay, Công ty không có trường hợp tham nhũng, lãng phí nào phải xử lý kỷ luật. Tuy nhiên, Đảng ủy đã thi hành kỷ luật chuyên môn 9 đồng chí; thi hành kỷ luật 6 đảng viên hình thức khiển trách do sinh con thứ 3 và khai trừ 4 đảng viên vi phạm pháp luật đánh bạc. Qua siết chặt công tác kiểm tra giám sát, xử lý tham nhũng đã góp phần nâng cao ý thức, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động trong việc chấp hành nghiêm các quy định Nhà nước.

Đảng ủy Than Quảng Ninh: Siết chặt công tác kiểm tra giám sát, xử lý tham nhũng

Lãnh đạo Công ty than Mạo Khê kiểm tra công tác ATLĐ tại Phân xưởng Khai thác 6.

Qua đánh giá kết quả của Đảng ủy Than Quảng Ninh, đến nay, công tác kiểm tra, giám sát và xử lý tham nhũng đã có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng kiểm tra giám sát cũng được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, qua kiểm tra giám sát Đảng ủy Than Quảng Ninh đã kịp thời phát hiện, kiểm tra làm rõ các dấu hiệu vi phạm Điều lệ Đảng và giải quyết các đơn thư khiếu nại đúng quy định.

Theo thống kê của Đảng ủy Than Quảng Ninh, tính từ năm 2015 đến hết tháng 6/2019, toàn Đảng bộ đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng với hình thức khiển trách và 823 đảng viên (trong đó cách chức 14 đảng viên, khai trừ 36 đảng viên, còn lại khiển trách và cảnh cáo). Riêng với công tác phòng chống tham nhũng, Đảng ủy Than Quảng Ninh cũng đã phát hiện, xử lý 16 cán bộ, công nhân, trong đó có 13 cán bộ bị xử lý hình sự do thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản.

Đảng ủy Than Quảng Ninh đã và đang tập trung cho công tác kiểm tra giám sát các lĩnh vực như: Quản lý tài nguyên, ranh giới mỏ; công tác đầu tư; môi trường; an toàn lao động. Đồng thời, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu trong đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm của cá nhân, tập thể.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên