Đảng uỷ Than Quảng Ninh kết nạp hơn 400 đảng viên mới
Thứ Ba, ngày 12/09/2017

Do làm tốt công tác phát triển đảng viên, từ đầu năm đến nay, toàn bộ các đơn vị cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Than Quảng Ninh đã kết nạp hơn 400 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ gần 19.000 đảng viên.

Kết nạp đảng viên mới tại Đảng ủy Công ty than Mạo Khê (ảnh Phạm Cừ)

Để đạt được kết quả trên, Đảng ủy Than Quảng Ninh đã phối hợp với Đảng ủy Tập đoàn mở nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng nhận thức về đảng cho quần chúng ưu tú tại các cơ sở. Cử cán bộ, đảng viên theo dõi, kèm cặp, định hướng tư tưởng để các quần chúng ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên. Lãnh đạo Đảng ủy Than Quảng Ninh cho biết, hầu hết các đảng viên mới được kết nạp đứng trong hàng ngũ của Đảng đều ở độ tuổi trẻ, có năng lực và hăng hái trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đi đầu trong các phong trào công nhân viên chức, phong trào thanh niên do các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức.

Cũng từ đầu năm đến nay, Đảng ủy Than Quảng Ninh đã chuyển đảng chính thức cho 410 đảng viên dự bị; xem xét tặng tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng 59 đảng viên; phát, cấp lại và đổi 775 thẻ đảng viên v.v. Trong sinh hoạt Chi bộ, Đảng ủy Than Quảng Ninh chỉ đạo các cơ sở đảng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nội dung sinh hoạt thường xuyên được đổi mới. Nhiều đơn vị tổ chức sinh hoạt chuyên đề phong phú, bổ ích, thiết thực về các hoạt động như: Tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, thực hành tiết kiệm, đẩy mạnh tái cơ cấu, thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) v.v.