16:01 ICTThứ Sáu, 29/05/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Đảng bộ trường CĐNM Hữu Nghị quán triệt và triển khai NQ TW4 khóa XI
Thứ Ba, ngày 12/06/2012

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy về việc triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI trong toàn Đảng bộ, Trường CĐNM Hữu Nghị - Vinacomin đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI tại Hội trường lớn.

Đồng chí Vũ Văn Hồng - Phó Bí thư Đảng ủy đã nêu rõ: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, phương thức lãnh đạo. Nghị quyết Trung ương 4 tập trung vào 3 vấn đề cấp bách:  Thứ nhất, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Thứ hai, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là ở cấp Trung ương nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Thứ ba, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Ba nội dung đó có quan hệ gắn bó, trong đó, nội dung thứ nhất là trọng tâm, xuyên suốt, mang tính cấp bách nhất. Đồng chí cũng đã phân tích, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm trên cả 3 vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng, chỉ ra tính chất, phạm vi, xu thế và hậu quả của những yếu kém, khuyết điểm đó.
 
Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này, đồng chí Nguyễn Văn Sỹ - Bí thư Đảng ủy đã yêu cầu các chi ủy, các đoàn thể trong toàn trường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung của chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành TW Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành ngày 24/02/2012.
 
Thông qua Hội nghị này, BCH Đảng ủy mong muốn các cán bộ, đảng viên, giáo viên, CNV Nhà trường phải nắm được các vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, từ đó có ý thức khắc phục khó khăn, bồi đắp lý tưởng cách mạng, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.
 

Giá vàng

Loại Mua Bán
Vàng miếng SJC 48,520 48,720
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 47,700 48,450

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên