Đảng bộ Than Quảng Ninh tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng
Thứ Tư, ngày 12/04/2017

Để tạo nguồn kết nạp đảng trong năm 2017 và các năm tiếp theo, vừa qua, Đảng bộ Than Quảng Ninh đã mở lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng tại Công ty than Nam Mẫu.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 64 đồng chí quần chúng ưu tú thuộc Đảng bộ Công ty than Nam Mẫu và Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí.

Trong 3 ngày học tập, học viên đã được các đồng chí giảng viên của Đảng ủy Than Quảng Ninh, Đảng ủy than Nam Mẫu truyền tải 5 chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và chuyên đề phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Với tinh thần học tập tích cực, nghiêm túc, mạnh dạn trao đổi, thảo luận cùng các đồng chí giảng viên những chuyên đề mang tính trừu tượng, những vấn đề chưa hiểu và chưa nắm rõ nên kết quả viết bài thu hoạch của lớp đạt được rất cao với 32 đồng chí đạt loại giỏi, 29 đồng chí đạt loại khá và 3 đồng chí đạt trung bình. Ban tổ chức lớp học đã khen thưởng 7 đồng chí có thành tích xuất sắc trong học tập.