Đảng bộ Than Quảng Ninh: Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp
Thứ Tư, ngày 24/01/2018

Với quy mô gần 19.000 đảng viên, thời gian qua, Đảng bộ Than Quảng Ninh đã có những chủ trương, biện pháp hiệu quả nâng cao vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và triển khai công tác xây dựng Đảng phù hợp tình hình thực tế. Qua đó góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống cho cán bộ, đảng viên và công nhân lao động của ngành.

Đời sống của cán bộ, công nhân ngành Than ngày càng được nâng cao. Trong ảnh: Nơi nghỉ ngơi, giải trí của công nhân Công ty CP than Núi Béo - Vinacomin sau giờ làm việc.

Theo đồng chí Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh: Năm 2017, sản xuất, tiêu thụ của ngành Than gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ Than Quảng Ninh và các cơ sở đảng đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, khắc phục những mặt hạn chế, tạo ra sự đồng thuận, thống nhất, tăng cường sự đoàn kết, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh và nhiệm vụ chính trị. Cụ thể, Đảng uỷ chỉ đạo các đảng bộ cơ sở từng bước đổi mới công tác tư tưởng, quán triệt triển khai các nghị quyết của T.Ư Đảng, Tỉnh uỷ Quảng Ninh, Đảng uỷ Than Quảng Ninh để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng đáp ứng với yêu cầu mới. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia học tập các nghị quyết đạt gần 100%. Công tác giáo dục lý luận chính trị cho đảng viên được tập trung chỉ đạo, đã đạt kết quả quan trọng. Trong năm 2017, Đảng ủy đã chủ động tổ chức 44 lớp bồi dưỡng lý luận cho trên 4.000 học viên; phối hợp tổ chức 10 lớp đào tạo lý luận, nghiệp vụ công tác Đảng cho trên 800 cán bộ; chỉ đạo tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020 gắn với nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ với thủ trưởng đơn vị theo tinh thần Chỉ thị 12 của Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Cùng với việc chăm lo đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, sinh hoạt cấp uỷ và chi bộ đảng cũng thường xuyên đổi mới hình thức, nội dung, đã chú trọng nâng cao tinh thần phê bình và tự phê bình, phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng. Việc quản lý phân công nhiệm vụ đảng viên đã được làm tốt, thường xuyên hơn. Nhờ đó đã giúp cho đảng viên phát huy được vai trò tiên phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao và đạo đức lối sống. Số đảng viên đủ tư cách hằng năm đều đạt trên 90%. Công tác quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, quản lý cán bộ được tăng cường, đổi mới. Do vậy, đội ngũ cán bộ cơ bản đã đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài theo chiến lược phát triển của đơn vị. Các cấp uỷ đảng cơ sở đã triển khai quán triệt, xây dựng cụ thể hoá quy chế hoạt động, phối hợp theo các quy định mới của Trung ương.

Đặc biệt, trước những yêu cầu đổi mới, Đảng uỷ Than Quảng Ninh đã phối hợp với Đảng uỷ Tập đoàn tập trung chỉ đạo tiếp tục đổi mới phương thức và công tác quản lý, điều hành để tạo sự phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững, áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng, giảm giá thành sản phẩm. Đến nay, các hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh than trái phép đã từng bước được chấn chỉnh kịp thời, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết XII của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về quản lý khai thác than trên địa bàn. Đồng thời chú trọng, quyết liệt chỉ đạo thực hiện các giải pháp hoàn nguyên, bảo vệ môi trường, xử lý chống trôi, trượt các bãi thải, xử lý bụi, vệ sinh công nghiệp, hoàn chỉnh các tuyến vận tải than chuyên dụng bằng băng tải, phối hợp chặt chẽ với tỉnh đầu tư các trạm quan trắc môi trường tự động, đầu tư các công trình phúc lợi đảm bảo nhu cầu thiết yếu về bảo vệ sức khoẻ, tinh thần đối với người lao động và người dân trên địa bàn.

Song song với các nhiệm vụ trên, Đảng uỷ Than Quảng Ninh cũng tăng cường kiểm tra, giám sát về những vấn đề quan trọng, bức xúc trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, về đời sống công nhân lao động và công tác xây dựng Đảng. Riêng trong năm 2017, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Than Quảng Ninh đã hoàn thành 3/3 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề; cấp uỷ đảng cơ sở hoàn thành 72/72 cuộc… tập trung vào những khâu trọng yếu trong sản xuất, kinh doanh, công tác xây dựng Đảng. Công tác lãnh đạo của các cấp uỷ đối với các đoàn thể quần chúng được quan tâm đúng mức, phát huy tốt vai trò, vị trí của tổ chức trong hệ thống chính trị, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Với những nỗ lực, cố gắng, Đảng bộ Than Quảng Ninh đã có phương thức hoạt động phù hợp với thực tiễn, phát huy tốt vai trò chính trị của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, xây dựng Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh, góp phần cùng TKV trở thành Tập đoàn kinh tế mạnh, giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.