Đảng bộ Than Quảng Ninh: 100% chi bộ trực thuộc cơ sở hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2017-2020
Thứ Ba, ngày 29/08/2017

Sáng nay 29/8, Đảng ủy Than Quảng Ninh tổ chức hội nghị quán triệt Quy định 86-QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng; tổng kết công tác chỉ đạo Đại hội Chi bộ trực thuộc cơ sở (nhiệm kỳ 2017-2020) và tổng kết Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam".

Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Anh Tuấn, Phó TGĐ Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy TQN; Nguyễn Xuân Hán, Phó Chủ tịch Công đoàn TKV; Mai Lê Thành; Nguyễn Mạnh Tường, Phó Bí thư Đảng ủy TQN; đại biểu UBKT, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy TQN; Trưởng các Ban XDĐ, Chánh Văn phòng Đảng ủy TQN; Bí thư Đoàn TQN; Bí thư, Phó Bí thư chuyên trách và các đồng chí phụ trách công tác: Kiểm tra, Tổ chức, Tuyên giáo các chi, đảng bộ trực thuộc; các tập thể, cá nhân được khen thưởng...

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy TQN truyền đạt các nội dung của Quy định 86-QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng gồm có 05 chương, 17 điều quy định về nguyên tắc, chế độ, phạm vi, đối tượng giám sát; lãnh đạo công tác giám sát; nội dung, phương pháp, hình thức giám sát và xử lý kết quả giám sát... nhằm tăng cường công tác giám sát của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng...

Hội nghị đã tổng kết công tác chỉ đạo Đại hội Chi bộ trực thuộc cơ sở (nhiệm kỳ 2017-2020). Theo đó, Đảng ủy TQN giao cho Ban Tổ chức Đảng ủy TQN tham mưu xây dựng Kế hoạch và Hướng dẫn chỉ đạo Đại hội Chi bộ (nhiệm kỳ 2017-2020) theo chỉ đạo của Tỉnh ủy Quảng Ninh. Các cơ sở trực thuộc đã xây dựng kế hoạch, tiến độ, chỉ đạo, triển khai thực hiện Đại hội Chi bộ (nhiệm kỳ 2017-2020), đảm bảo các nội dung, yêu cầu và nguyên tắc tập trung dân chủ; về nhân sự, đặc biệt quan tâm đến tiêu chuẩn cấp ủy, thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư Chi bộ với Trưởng phòng/Quản đốc... Kết quả, tính đến 07/8/2017 có 100% các Chi bộ trực thuộc cơ sở (955/955 chi bộ) đã hoàn thành Đại hội, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và nguyên tắc của Đảng. Đại hội các Chi bộ đã bầu 3.123 cấp ủy viên, tăng 3,7% so với khóa trước; trong đó có 838 người có trình độ đại học, 70 có trình độ trên đại học, 32 người có trình độ trung cấp, 11 người có trình độ cao đẳng chuyên nghiệp; trình độ lý luận chính trị có 261 người có trình độ cao cấp và cử nhân, 526 trung cấp, 162 sơ cấp...

Thực hiện kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam" của tỉnh Quảng Ninh, Đảng ủy TQN đã chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, CNVC tham gia. Kết quả, tống số bài dự thi trong toàn Đảng bộ TQN là 20.117 bài, đa số bài dự thi đều đảm bảo nội dung yêu cầu, nhiều bài có sự đầu tư, sưu tầm tư liệu, ảnh công phu, chất lượng...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó TGĐ Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy TQN nhấn mạnh, việc quán triệt Quy định 86-QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng là một nội dung quan trọng, yêu cầu các cấp ủy nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện phù hợp với thực tế của đơn vị, gắn với thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy TQN về công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng lãng phí, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng... Về Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, đồng chí Bí thư Đảng ủy TQN đánh giá cao và biểu dương sự chỉ đạo, lãnh đạo từ Đảng ủy TQN đến các cơ sở đã hoàn thành kế hoạch Đại hội Chi bộ, đảm bảo các nội dung, yêu cầu, vượt tiến độ so với kế hoạch. Đồng thời, yêu cầu Đảng bộ cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn các Chi bộ thực hiện Nghị quyết, bồi dưỡng nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cấp ủy, Bí thư Chi bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, chất lượng đảng viên, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh... Đồng chí Bí thư Đảng ủy TQN cũng ghi nhận và biểu dương kết quả Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam", là cuộc thi có ý nghĩa chính trị quan trọng, qua đó giáo dục truyền thống, tình hữu nghị keo sơn giữa Việt Nam và Lào, tiếp tục vun đắp, xây dựng tình hữu nghị, đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau vì sự phát triển của hai nước...

Nhân dịp này, Đảng ủy TQN đã tặng giấy khen cho 11 tập thể và 37 cá nhân có thành tích trong công tác chỉ đạo Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020; tặng giấy khen cho 06 tập thể và 16 cá nhân đạt giải Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam".