03:38 ICTChủ nhật, 18/08/2019
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Đảng bộ Công ty cổ phần than Hà Lầm học tập, triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng khoá XI
Thứ Sáu, ngày 08/06/2012

Thực hiện kế hoạch số 37 - KH/ĐU của Ban Thường vụ Đảng uỷ Than Quảng Ninh và kế hoạch số 239 - KH/ĐU của BTV Đảng uỷ Công ty, Đảng bộ Công ty CP than Hà Lầm đã tổ chức học tập, triển khai, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng khoá XI tại Cung văn hoá lao động Việt - Nhật, Hạ Long.

Đến dự hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Dũng - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ Than Quảng Ninh đã giới thiệu những nội dung cơ bản Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành TW Đảng khoá XI: “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
 
Bí thư Đảng uỷ Công ty Vũ Thanh Nhàn đã phát biểu triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Đồng chí nhấn mạnh việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghị quyết cần gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ của từng chi bộ và đảng viên. Các chi bộ cần xây dựng kế hoạch cụ thể, giao cho đồng chí bí thư các chi bộ bám sát vào nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ 27, chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện gắn với nhiệm vụ của đơn vị và phổ biến vào các kỳ sinh hoạt, đôn đốc nhắc nhở cán bộ, đảng viên, công nhân lao động trong việc thực hiện các trủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy chế quy định, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Công ty.
 

Đơn vị thành viên