Đại hội Chi bộ Tổ chức - Văn phòng: Nhiệm vụ trọng tâm tái cơ cấu tổ chức
Thứ Năm, ngày 27/07/2017

Sáng ngày 26/7/2017, Chi bộ Tổ chức - Văn phòng thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Đến dự Đại hội có đại diện Công đoàn Khối văn phòng, Chi đoàn thanh niên, cùng toàn thể 14/14 đảng viên được triệu tập. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ 2015-2017, Chi bộ đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo cán bộ đảng viên, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tham mưu giúp việc cho lãnh đạo Công ty trong công tác xây dựng các cơ chế quản lý; không ngừng phấn đấu kiện toàn đội ngũ, nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy sức mạnh đoàn kết, trí tuệ tập thể của cán bộ, đảng viên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao. Kết quả hai năm 2015, 2016 Chi bộ đều đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Tại Đại hội, các ý kiến đóng góp của các đảng viên Chi bộ tập trung đưa ra những đề xuất, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi bộ trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cho biết Chi bộ Tổ chức - Văn phòng là Chi bộ Đảng vừa được tách ra từ Chi bộ nghiệp vụ quản lý, đây cũng là bước để tiến tới thực hiện nhất thể hóa chức danh Đảng với chuyên môn, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Chi bộ, thực hiện nghiêm quy chế, cơ chế kiểm soát quyền lực và kỷ luật kỷ cương của Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, Chi ủy khóa mới phải nhận thức đổi mới tư duy trong thực hiện chủ trương lớn của Tập đoàn trong giai đoạn 2017-2020, cũng như chủ trương của lãnh đạo Công ty để thực hiện có hiệu quả công tác tái cơ cấu sắp xếp lại tổ chức bộ máy; tinh giảm và nâng cao chất lượng lao động quản lý đáp ứng yêu cầu trong cơ chế thị trường; tham mưu cho lãnh đạo Công ty ứng dụng tin học hóa vào quản lý; cùng với đó chăm lo tác công tác chính trị tư tưởng, xây dựng tổ chức Chi bộ vững mạnh, đoàn kết; mỗi đảng viên là hạt nhân, phát huy tính chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã bầu Ban chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 gồm 3 đồng chí, đồng chí Phan Thị Hải Hà được bầu là Bí thư Chi bộ./.