14:03 ICTThứ Tư, 08/07/2020
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Chủ động phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, bảo vệ
Thứ Ba, ngày 13/03/2018

Vừa qua, tại Công ty CP than Cọc Sáu, UBKT Đảng ủy Than Quảng Ninh (TQN), Ban Thanh tra - Pháp chế (TP) và Ban Bảo vệ (BV) Tập đoàn tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phối hợp công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, bảo vệ năm 2018.

Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Tường, Phó Bí thư Đảng ủy TQN; đồng chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy TQN, đồng chí Đặng Thị Tuyết, Trưởng ban TP, đồng chí Nguyễn Văn Tứ, Trưởng ban BV Tập đoàn, các đồng chí Ủy viên UBKT Đảng ủy TQN và các đồng chí trong Ban TP và BV Tập đoàn.

Tại Hội nghị, Thường trực UBKT Đảng ủy TQN và Ban TB Tập đoàn đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phối hợp công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thanh tra bảo vệ (TTBV) năm 2017. Theo đó, UBKT Đảng ủy TQN, Ban TP và BV Tập đoàn đã phối hợp có hiệu quả về tuyên truyền, quán triệt và chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, thông báo, kết luận, kế hoạch của Trung ương, Chính phủ, tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn và Đảng ủy TQN về an ninh trật tự, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ, gắn với tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật. Tham mưu với Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy TQN ban hành các chỉ thị, nghị quyết về đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ, nhất là việc phối hợp tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 12 của BCH Đảng bộ tỉnh. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt Quy chế phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, trong đó chú trọng thực hiện Chỉ thị 21 của Thủ tướng Chính phủ, Kết luận 40 của Tỉnh ủy Quảng Ninh. Phối hợp xử lý các vụ việc tiêu cực, giải quyết đơn thư, vụ việc, nhất là đơn thư tố cáo, khiếu nại liên quan đến cán bộ, đảng viên. Cử cán bộ tham gia các Đoàn KTGS của Tập đoàn và Đảng ủy TQN tổ chức. Quan tâm xây dựng lực lượng TTBV và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở. Duy trì tốt việc phối hợp UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, hoạt động đối với lực lượng tự vệ.

Hội nghị cũng đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong việc nắm tình hình kiểm tra dấu hiệu vi phạm, việc tuyên truyền về kết quả hoạt động công tác KTGS và TTBV, các hoạt động của ngành Than trên các phương tiện thông tin đại chúng còn ít, có thời điểm chưa kịp thời.

Nhấn mạnh những nội dung trọng tâm phối hợp năm 2018, đồng chí Nguyễn Mạnh Tường, Phó Bí thư Đảng ủy TQN chỉ rõ: năm 2018, UBKT Đảng ủy TQN, Ban TP và BV Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 21 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết 12 của Tỉnh ủy; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, của Tập đoàn và của Đảng ủy TQN về phương hướng nhiệm vụ năm 2018, trật tự than, phòng chống tham nhũng, lãng phí… Chủ động phối hợp trao đổi thông tin, ngăn chặn kịp thời các sai phạm, xử lý vụ việc tiêu cực, xử lý kỷ luật cán bộ vi phạm; chú trọng giải quyết đơn thư tố cáo, kiến nghị; phối hợp tổ chức kiểm tra từ 1 đến 2 tổ chức đảng hoặc đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; đồng thời tham mưu cho lãnh đạo Tập đoàn và Đảng ủy TQN về tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra, kiểm tra, bảo vệ tại cơ sở. Duy trì tốt phối hợp với Đảng ủy Quân sự tỉnh về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Tham mưu giúp cấp ủy, cơ quan chuyên môn tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm Truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018).

Giá vàng

Loại Mua Bán
Vàng miếng SJC 49,980 50,130
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 49,670 50,270

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên