Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc làm việc với Đảng bộ Than Quảng Ninh
Thứ Ba, ngày 16/05/2017

Sáng nay 16/5, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đã có buổi làm việc với Đảng bộ TQN về tình hình SXKD, công tác xây dựng Đảng, thực hiện Nghị quyết 06 của BCH Đảng bộ tỉnh.

Cùng tham dự có lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND tỉnh; các sở, ban ngành, Bí thư các thành ủy, thị ủy, huyện ủy liên quan... Về phía Tập đoàn TKV và Đảng bộ TQN có đồng chí Đặng Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn; đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó TGĐ Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy TQN; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy TQN, Bí thư Đảng ủy một số đơn vị thuộc TKV trên địa bàn tỉnh...

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó TGĐ Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy TQN đã báo cáo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và 5 tháng đầu năm 2017, thực hiện Nghị quyết 06 của BCH Đảng bộ tỉnh. Theo đó, Đảng bộ TQN là đảng bộ đặc thù trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh, trực tiếp lãnh đạo 44 cơ sở Đảng với 18.605 đảng viên. Năm 2016 và 5 tháng đầu năm 2017, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ, song Đảng ủy TQN đã bám sát nhiệm vụ, kế hoạch SXKD, các chủ trương của Tập đoàn, sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị, kế hoạch SXKD, ổn định sản xuất, việc làm và thu nhập, đời sống của người lao động với tiền lương bình quân năm 2016 đạt 8,9 triệu đồng/người/tháng; trong đó sản xuất than đạt 9,5 triệu đồng/người/tháng; nộp ngân sách 14.315 tỷ đồng; trong đó nộp ngân sách tỉnh Quảng Ninh trên 12.000 tỷ đồng, bằng 109,75% so cùng kỳ. Năm 2017, Tập đoàn đề ra mục tiêu sản xuất than nguyên khai 36 triệu tấn; lợi nhuận 1000 tỷ đồng; đảm bảo ổn định việc làm, tiền lương bình quân của người lao động 9,3 triệu đồng/người/tháng; trong đó sản xuất than 9,8 triệu đồng/người/tháng, phấn đấu thu nhập bình quân tăng trên 5% so với 2016. Thực hiện 5 tháng đầu năm, sản xuất than ước đạt 16 triệu tấn, bằng 45% KHN; tiêu thụ 15,7 triệu tấn, bằng 43,6% KHN; doanh thu ước đạt 43.268 tỷ đồng, bằng 48,8% KHN...

Triển khai thực hiện Nghị quyết 06 của BCH Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ TQN đã tập trung chỉ đạo, điều hành sản xuất theo nhu cầu thị trường, đầu tư hợp lý phát triển bền vững các ngành nghề than, khoáng sản, điện lực và các ngành công nghiệp, dịch vụ. Tiếp tục tái cơ cấu, sắp xếp tổ chức sản xuất, tinh giản lao động, đổi mới công nghệ, thực hiện cơ giới hóa để tăng năng suất, giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh, đồng thời cải thiện điều kiện làm việc, tiền lương và phúc lợi cho người lao động, đặc biệt là đội ngũ thợ lò. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ TQN đã phối hợp với Đảng bộ Tập đoàn thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy Quảng Ninh, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp, thực hiện nhất thể hóa chức danh đối với các chi, đảng bộ trực thuộc và cấp chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Trong thời gian từ nay đến cuối năm, Đảng bộ TQN sẽ tiếp tục phối hợp với Đảng bộ Tập đoàn lãnh đạo thực hiện kế hoạch SXKD, tăng cường công tác tuyên giáo, dân vận, kiểm tra, giám sát, chăm lo đời sống người lao động…, để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch SXKD, đảm bảo ổn định việc làm, tiền lương của người lao động...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TKV nhấn mạnh, Đảng ủy Tập đoàn và Đảng ủy TQN có sự thống nhất trong lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ, vì mục tiêu chung là sự phát triển của Tập đoàn và xây dựng các cấp ủy Đảng trong sạch vững mạnh. Đảng ủy Tập đoàn và Đảng ủy TQN đã có nhiều chủ trương, giải pháp thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SKXD, tháo gỡ khó khăn, tập trung thực hiện tái cấu trúc, sắp xếp lại tổ chức sản xuất, tinh gọn bộ máy quản lý, thực hiện nhất thể hóa chức danh theo chủ trương của Tỉnh ủy Quảng Ninh. Đồng thời, chỉ đạo đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa, thực hiện các giải pháp trong công tác ATVSLĐ, môi trường, công tác ANTT, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ... Đồng chí cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện của Tỉnh ủy và các huyện, thị, thành phố, các phường, xã đối với các đơn vị trực thuộc, với Đảng ủy TQN cũng như Tập đoàn TKV và đề nghị Tỉnh ủy Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo, phối hợp tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ, thăm dò phát triển tài nguyên, công tác bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ, xây dựng nhà ở cho công nhân trên địa bàn...

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu tham gia tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận, khẳng định mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa tỉnh Quảng Ninh và ngành Than, sự đóng góp và vai trò quan trọng của ngành Than với tỉnh và đất nước. Do vậy, tỉnh Quảng Ninh luôn đồng hành, cùng chung tiếng nói đề xuất với Trung ương, các bộ, ngành tháo gỡ khó khăn để ngành Than ổn định sản xuất và phát triển. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự cố gắng của TKV và Đảng ủy TQN trong điều kiện sản xuất, tiêu thụ khó khăn nhưng vẫn giữ được ổn định việc làm, đời sống cho công nhân, góp phần giữ ổn định tình hình xã hội của tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời, đề nghị Đảng bộ TQN cần tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), Nghị quyết Trung ương 5, các nghị quyết của tỉnh; chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch SXKD gắn với thực hiện Nghị quyết 06, chủ đề công tác năm 2017 của tỉnh; tiếp tục thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng bộ đồng thời là Giám đốc đơn vị; tăng cường công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát đối với cán bộ là đảng viên giữ các chức vụ trong các đơn vị, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chỉ đạo thực hiện quyết liệt Nghị quyết 12 của Tỉnh ủy về quản lý tài nguyên than...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đồng tình với các đề xuất của Tập đoàn và Đảng ủy TQN và giao các cơ quan, đơn vị nghiên cứu xem xét, có các giải pháp tháo gỡ tại cuộc làm việc của tỉnh với Tập đoàn TKV trong thời gian tới.