11:28 ICTThứ Năm, 18/07/2019
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới
Thứ Ba, ngày 24/07/2018

Sáng ngày 23/7/2018, Đảng ủy Than Quảng Ninh tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đợt 2 năm 2018. Đến dự có đồng chí Lã Tuấn Quỳnh - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Than Quảng Ninh, đồng chí Bùi Khắc Trực - Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Than Quảng Ninh, đại diện các cơ sở Đảng và 104 học viên.

Tại lớp bồi dưỡng lần này có 104 học viên là những đồng chí đảng viên mới đến từ 10 Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Than Quảng Ninh vùng Cẩm Phả. Được biết, 70% số lượng học viên có trình độ đại học, cao đẳng.

Sau 08 ngày học tập (16/7/2018 - 23/7/2018), các học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học - công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; không ngừng phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, trong chương trình, Trung tâm lồng ghép thực hiện các chuyên đề ngoại khóa. Kết quả có 104/104 học viên đạt yêu cầu hoàn thành khóa học (xếp loại giỏi: 53 học viên, tỷ lệ 50,96%; xếp loại khá: 42 học viên, tỷ lệ 40,38% và xếp loại trung bình: 09 học viên tỷ lệ 8,65%).

Phát biểu tại buổi lễ tổng kết, đồng chí Lã Tuấn Quỳnh - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Than Quảng Ninh chúc mừng 100% học viên đã hoàn thành khóa học, đồng chí mong rằng các học viên hãy vận dụng những kiến thức được trang bị vào thực tiễn cuộc sống và công tác và nếu có điều kiện các anh chị hãy cố gắng học nâng cao về trình độ lý luận chính trị.

Tại lễ bế giảng, lãnh đạo Đảng ủy Than Quảng Ninh đã trao Bằng chứng nhận Sơ cấp lý luận chính trị cho 104 học viên và khen thưởng 11 học viên giỏi và chuyên cần của lớp học./.

Đơn vị thành viên