04:32 ICTChủ nhật, 18/08/2019
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Ban Thường vụ Đảng uỷ Than Quảng Ninh kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khoá XI)
Thứ Hai, ngày 29/10/2012

Từ ngày 24 đến ngày 26/10/2012, Ban Thường vụ Đảng ủy Than Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XI) của Đảng về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đối với tập thể và cá nhân các đồng chí Th¬ường vụ. Tổ công tác của Tỉnh uỷ Quảng Ninh do đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy phụ trách đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Trước đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Than Quảng Ninh đã tổ chức xin ý kiến và nhận được ý kiến góp ý của các tập thể, các cá nhân, các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh uỷ; các cơ sở Đảng; các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Đảng uỷ Than Quảng Ninh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng ủy Than Quảng Ninh qua các thời kỳ; ngoài ra còn có các ý kiến nhận xét của chi ủy nơi công tác và nơi cư trú đối với từng cá nhân đồng chí trong Ban Thường vụ. Trên cơ sở đó, tập thể Ban Thường vụ và từng thành viên đã xây dựng báo cáo kiểm điểm.
 
Đợt sinh hoạt lần này thể hiện tinh thần kiểm điểm sâu sắc của Ban Thường vụ Đảng ủy Than Quảng Ninh mà trọng tâm là bám sát các vấn đề cấp bách đã nêu trong Nghị quyết của Trung ương. Việc kiểm điểm phê bình và tự phê bình tiến hành với phương châm vì sự trong sạch, vững mạnh của tập thể Ban Thường vụ và giúp nhau cùng tiến bộ, mỗi cá nhân giữ đúng nguyên tắc, thể hiện tinh thần đoàn kết, gương mẫu, nói thẳng, nói thật, lắng nghe với tinh thần vì sự tiến bộ của từng đồng chí, thể hiện nghiêm túc trách nhiệm trước Đảng bộ và cán bộ, đảng viên, CNVC lao động.
 
Nội dung kiểm điểm của tập thể và từng cá nhân các đồng chí Thường vụ đã căn cứ theo đúng ba vấn đề cơ bản mà Nghị quyết TW4 đã nêu ra là: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; công tác tổ chức cán bộ; trách nhiệm người đứng đầu các tổ chức, cơ quan. Từ đó, tập thể Ban Thường vụ đã đề ra 8 nhóm giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế; tập trung vào các nội dung quan trọng, cấp thiết trong các mặt công tác của Đảng bộ Than Quảng Ninh trước mắt cũng như lâu dài như: công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công tác ổn định, phát triển SXKD; công tác chăm lo đời sống người lao động; phát triển nguồn nhân lực; công tác quản lý tài nguyên, khai thác, tiêu thụ than; công tác đảm bảo an toàn lao động, môi trường; công tác tổ chức cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; công tác phối hợp công tác lãnh đạo.
 
Thay mặt lãnh đạo Tỉnh uỷ, đồng chí Nguyễn Đức Long đã đánh giá cao tinh thần kiểm điểm nghiêm túc của Ban Thường vụ, đồng thời cũng yêu cầu tập thể Ban Thường vụ và các Uỷ viên Ban Thường vụ tiếp thu các ý kiến tham gia của Hội nghị, hoàn chỉnh các báo cáo kiểm điểm để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; chỉ đạo các cơ sở Đảng chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm ở cấp cơ sở trong thời gian tới, đảm bảo đúng yêu cầu đề ra trong thực hiện Nghị quyết TW4 (khoá XI).
 

Đơn vị thành viên