80 quần chúng ưu tú của Đảng bộ Than Quang Hanh được bồi dưỡng kết nạp đảng
Thứ Tư, ngày 27/09/2017

Trong 3 ngày (từ 22 đến 24/9/2017), Đảng ủy Công ty than Quang Hanh - TKV đã mở lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2017. Tham gia lớp bồi dưỡng có 80 quần chúng ưu tú thuộc các chi bộ trực thuộc trong toàn Đảng bộ.

Trong chương trình của lớp bồi dưỡng, các quần chúng ưu tú đã được các giảng viên của Đảng ủy Than Quảng Ninh truyền tải 5 chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và chuyên đề phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với tinh thần học tập tích cực, nghiêm túc, mạnh dạn trao đổi thảo luận cùng  giảng viên, các học viên đã nắm vững nội dung các chuyên đề, có động cơ phấn đấu tốt để được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Qua lớp học lần này, Đảng ủy Công ty tiếp tục bồi dưỡng cho các quần chúng ưu tú để đảm bảo chất lượng trước khi xem xét kết nạp và định hướng cho các quần chúng ưu tú phấn đấu trưởng thành, tạo nguồn kết nạp đảng trong năm 2017 và các năm tiếp theo.