40 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Than Mạo Khê tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020
Thứ Năm, ngày 10/08/2017

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Công ty than Mạo Khê, tính đến hết ngày 8/8 vừa qua, 40 chi bộ trong toàn Đảng bộ Công ty than Mạo Khê đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Trên tinh thần phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ; coi trọng chất lượng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương hình thức; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của chi bộ, cán bộ, đảng viên và công nhân lao động, Đại hội các chi bộ đã tiến hành thảo luận báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2017; đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2017, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phân tích nguyên nhân, chủ quan, khách quan của kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém; xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ trong nhiệm kỳ tới.

Cũng tại Đại hội, các chi bộ đã tiến hành bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 trên cơ sở: nâng cao chất lượng Bí thư và cấp ủy chi bộ - Xây dựng mô hình chi bộ đồng nhất với cơ quan chuyên môn - Bí thư chi bộ đồng thời là quản đốc, hoặc trưởng phòng; mô hình chi bộ đồng nhất với phòng ban, phân xưởng của cơ quan chuyên môn, hạn chế tối đa mô hình chi bộ ghép.

Với sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm, Đại hội các chi bộ đã đảm bảo chất lượng, đúng quy chế, quy trình, tăng cường đoàn kết và phát huy được dân chủ, trí tuệ của cán bộ đảng viên trong chi bộ. Tin tưởng rằng, từ sự thành công của Đại hội các chi bộ, tập thể cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ sẽ dấy lên phong trào thi đua lao động sản xuất, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ mới đã đề ra.