Đảng uỷ Than Quảng Ninh bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng
Thứ Sáu, ngày 08/09/2017

Sau khi toàn bộ các Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020, Đảng ủy Than Quảng Ninh đã tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đồng chí Chi ủy viên các Chi bộ tại cơ sở.

Đại hội Chi bộ Trung tâm giám định Cẩm Phả, Đảng bộ Công ty CP Giám định - Vinacomin. (Ảnh Triệu Hải)

Theo chương trình này, ngoài việc Đảng ủy Than Quảng Ninh phối hợp với Đảng ủy Tập đoàn xây dựng chương trình cập nhật thông tin mới và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công tác đảng nói chung, Đảng ủy Than Quảng Ninh còn chỉ đạo cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cấp ủy chi bộ, đặc biệt là các đồng chí Bí thư chi bộ sau khi nhất thể hóa chức danh Bí thư với Trưởng phòng/Quản đốc đơn vị sau đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Đây là chương trình nằm trong Nghị quyết của Đảng ủy Than Quảng Ninh nhằm từng bước nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cũng như nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Than Quảng Ninh và toàn Tập đoàn. Các đồng chí Bí thư, Trưởng phòng, Quản đốc ngoài việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ còn được bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác đảng, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Được biết, tính đến hết ngày 07/8/2017, 100% chi bộ trực thuộc cơ sở của Đảng bộ Than Quảng Ninh đã tổ chức xong Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.