Đảng ủy Than Dương Huy báo công dâng Bác
Thứ Hai, ngày 14/05/2018

Đảng ủy Công ty than Dương Huy - TKV vừa tổ chức chương trình Lễ báo công và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017.

Tham dự chương trình có đồng chí Lã Mạnh Quỳnh - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Than Quảng Ninh; các đồng chí lãnh đạo Công ty; 19 tập thể xuất sắc (bao gồm 10 chi bộ, 5 công đoàn bộ phận, 1 chi đoàn thanh niên, 1 chi hội CCB) và 128 cán bộ đảng viên tiêu biểu được bình xét từ các chi đảng bộ trực thuộc, có thành tích xuất sắc trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017.

Tại Khu di tích Bạch Đằng Giang, đoàn đã dâng hương tại Tượng đài chiến thắng, nơi thờ tự 3 vị chủ tướng của 3 lần chiến thắng lẫy lừng trên sông Bạch Đằng vào thế kỷ 10-13 là vua Ngô Quyền, vua Lê Đại Hành và đại vương Trần Hưng Đạo.

Tại Khu di tích Hồ Chí Minh, đoàn đã tổ chức Lễ báo công dâng Bác hết sức trang nghiêm và thành kính. Tại đây, sau khi biểu dương khen thưởng các tập thể xuất sắc, đoàn đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Khu di tích Phủ Chủ tịch.

Lễ báo công và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được Đảng ủy Công ty than Dương Huy tổ chức lần đầu tiên, là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng nhằm giáo dục tư tưởng cho CBĐV, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu; tiếp tục cổ vũ phong trào thi đua Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên. Đây cũng là một trong những chương trình công tác được Đảng ủy Than Dương Huy triển khai trong năm 2018 nhằm thực hiện tốt hơn vai trò lãnh đạo hoàn thành các mục tiêu trong nhiệm vụ chính trị của năm 2018 và các năm tiếp theo.