Đảng ủy Than Cọc Sáu triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XII
Thứ Sáu, ngày 05/01/2018

Vừa qua, tại Hội trường Nhà sinh hoạt công nhân, Công ty CP than Cọc Sáu - Vinacomin đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) tới đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Công ty.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Dũng - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Than Quảng Ninh; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc, Trưởng ban Kiểm soát, Kế toán trưởng Công ty; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chánh văn phòng Công đoàn; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Bí thư, Phó bí thư ĐTN Công ty; các đồng chí thành viên các Ban Xây dựng Đảng của Đảng bộ; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên các Chi bộ trực thuộc; các đồng chí Trưởng phòng, Quản đốc và tương đương.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Lê Ngọc Dũng - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy TQN trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của 4 nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), gồm: Nghị quyết số 18 -NQ/TW, ngày 25/10/2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19 -NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20 -NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 21 -NQ/TW, ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới. 

Bốn nghị quyết mà Ban Chấp hành Trung ương ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Khẩn - Bí thư  Đảng ủy, Giám đốc Công ty yêu cầu các đại biểu tập trung nghiên cứu, nắm chắc những nội dung cốt lõi, nhất là những điểm mới mà các nghị quyết đã nêu. Mỗi cán bộ, đảng viên phải xác định rõ trách nhiệm trong việc tiếp tục tự học tập, tự nghiên cứu đầy đủ, sâu sắc, toàn diện về nội dung các nghị quyết của Trung ương. Đặc biệt, các đồng chí đứng đầu cấp ủy, đơn vị phải xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện các nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Sau học tập Nghị quyết, các đảng viên trong toàn Đảng bộ sẽ viết bài thu hoạch lĩnh hội những nội dung chính của Nghị quyết và liên hệ cá nhân để đưa ra những ý kiến cũng như biện pháp thực hiện nhiệm vụ được giao, thể hiện được sự quyết tâm và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đảng viên trong thời kỳ mới.