Đảng uỷ Than Cọc Sáu kết nạp 21 đảng viên
Thứ Năm, ngày 12/10/2017

Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy Công ty CP than Cọc Sáu đã kết nạp 21 quần chúng ưu tú vào Đảng. Trong đó, riêng trong quý III năm 2017, Đảng ủy Công ty đã chuẩn y kết nạp 13 đảng viên mới.

Ngoài ra, Đảng ủy Công ty cũng đã phân công kèm cặp và hướng dẫn các Chi bộ làm thủ tục công nhận đảng viên chính thức cho 20 đảng viên dự bị. Trong đó, riêng trong quý III-2017 là 13 đồng chí. Theo dự kiến, đợt kết nạp 12 tháng 11 tới đây, Đảng ủy Công ty sẽ chuẩn y kết nạp 14 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Cũng trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Than Quảng Ninh về đẩy mạnh sinh hoạt chuyên đề, từ đầu năm đến nay, toàn Đảng ủy đã có  81 chuyên đề được đưa ra hội thảo tại các buổi sinh hoạt Chi bộ, với nội dung chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực an toàn, bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ, phòng chống mưa bão, sửa chữa thiết bị, quản lý nâng cao chất lượng than và nâng cao hiệu quả công tác vận tải đất đá v.v.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Công ty cũng chủ động chỉ đạo công tác rà soát, sắp xếp lại mô hình tổ chức sản xuất các đơn vị, phòng ban, phân xưởng theo đề án tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2016-2020. Theo đó, Đảng ủy Công ty đã ban hành quyết định sáp nhập Phân xưởng Vận tải ô tô số 4 và Phân xưởng Vận tải ô tô số 5; phê duyệt  quy trình bổ nhiệm một quản đốc và một trưởng phòng; bổ nhiệm lại 3 đồng chí Phó Giám đốc…