Quý I/2018: Đảng ủy Tập đoàn kết nạp 40 đảng viên mới
Thứ Sáu, ngày 06/04/2018

Trong quý I/2018, các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn đã bồi dưỡng và xem xét chuẩn y kết nạp 40 đảng viên mới.

Kết nạp đảng tại Đảng bộ Công ty Nhôm Lâm Đồng - Ảnh: Nguyễn Sinh

Hầu hết các đảng viên mới kết nạp đều ở độ tuổi thanh niên, sinh hoạt trong các tổ chức đoàn các đơn vị, là những thợ đào lò, thợ lò trẻ, lao động có ngày công và năng suất cao, năng động, nhiệt tình trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên công nhân.

Cũng trong quý I vừa qua, Đảng ủy Tập đoàn đã công nhận đảng viên chính thức cho 35 đảng viên dự bị; giới thiệu chuyển sinh hoạt cho 89 đảng viên, trong đó có 63 đảng viên chuyển đi và 12 đảng viên chuyển đến, 14 đảng viên chuyển sinh hoạt trong nội bộ Đảng bộ Tập đoàn; hoàn thiện hồ sơ xét tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 12 đảng viên và làm thủ tục cấp thẻ đảng viên cho 89 đảng viên v.v.