Kiện toàn nhân sự cấp ủy tại một số chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn
Thứ Ba, ngày 17/04/2018

Do có sự thay đổi nhân sự trong điều hành sản xuất, Đảng ủy Tập đoàn vừa kiện toàn công tác nhân sự cấp ủy tại một số chi, đảng bộ trực thuộc.

Ngày 17/4/2018, tại Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý Dự án - Vinacomin, đồng chí Lê Tuấn Minh, Phó Bí thư thường trực cùng đoàn công tác gồm các đồng chí Phùng Văn Vịnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh văn phòng; Bùi Ngọc Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban Tổ chức; Nguyễn Minh Thiều, Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Tập đoàn đã đến dự và công bố quyết định của Đảng ủy Tập đoàn chỉ định đồng chí Đoàn Đắc Thọ, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý Dự án - Vinacomin bổ sung vào Ban Chấp hành và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý Dự án - Vinacomin, nhiệm kỳ 2015-2020. Cùng ngày, đoàn công tác cũng đã đến Văn phòng Ban Quản lý Dự án nhà điều hành Vinacomin dự và công bố quyết định của Đảng ủy Tập đoàn chỉ định đồng chí Phạm Xuân Lâm, Giám đốc Ban quản lý Dự án Nhà điều hành Vinacomin bổ sung vào Ban Chấp hành và  giữ chức Bí thư Chi bộ Ban quản lý Dự án Nhà điều hành Vinacomin, nhiệm kỳ 2015-2020.

Giao nhiệm vụ cho các đồng chí được chỉ định, đồng chí Lê Tuấn Minh chúc mừng và mong các đồng chí ở cương vị mới cùng tập thể cán bộ đảng viên đơn vị đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trước đó, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Lê Minh Chuẩn đã thay mặt Ban Thường vụ Đảng Tập đoàn ký Quyết định số 794-QĐ/ĐU ngày 12/4/2018 chỉ định đồng chí Đoàn Đắc Thọ, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý Dự án - Vinacomin bổ sung vào Ban Chấp hành và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý Dự án - Vinacomin, nhiệm kỳ 2015-2020; Quyết định số 795-QĐ/ĐU ngày 12/4/2018 chỉ định đồng chí Phạm Xuân Lâm, Giám đốc Ban quản lý Dự án Nhà điều hành Vinacomin bổ sung vào Ban Chấp hành và giữ chức Bí thư Chi bộ Ban quản lý Dự án Nhà điều hành Vinacomin, nhiệm kỳ 2015-2020.