Khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng
Thứ Năm, ngày 08/06/2017

Đảng ủy Công ty Tuyển than Hòn Gai vừa mở lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng cho ba đơn vị vùng Hạ Long.

Đến dự khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng có các đồng chí: Nguyễn Minh Thiều - Uỷ viên BCH, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn; Trương Quốc Chiến - Phó Bí thư Đảng bộ Công ty Tuyển than Hòn Gai; Lê Tiến Đạt - Phó Bí thư Đảng bộ Công ty Chế biến than Quảng Ninh; Phạm Văn Huyên, Bí thư Đảng ủy Trung tâm Cấp cứu mỏ cùng 52 quần chúng ưu tú của ba đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Minh Thiều - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn khai mạc lớp học

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được học tập và nghiên cứu 5 bài lý luận cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2017); Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thông tin thời sự quốc tế, trong nước và của Tập đoàn TKV; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Đây là cơ sở lý luận quan trọng nhằm củng cố, xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đội ngũ đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Khóa học lần này nhằm tiếp tục xây dựng cho mỗi học viên có được nhận thức chính trị đúng đắn về vai trò trách nhiệm của bản thân trong quá trình phấn đấu để sớm đủ điều kiện đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.