Giao ban công tác Đảng cụm Hà Nội quý III/2017
Thứ Tư, ngày 20/09/2017

Ngày 20/09/2017, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức giao ban, báo cáo phản ảnh công tác đảng quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2017 cụm các đơn vị vùng Hà Nội. Đồng chí Lê Tuấn Minh, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Tập đoàn chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị, các đơn vị đã báo cáo phản ảnh tình hình lãnh chỉ đạo công tác đảng tại cơ sở trong quý III và 9 tháng đầu năm, đề xuất một số kiến nghị trong triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2017. Theo đó, từ đầu năm đến nay, đảng bộ các đơn vị đã có nhiều cố gắng lãnh đạo chuyên môn và các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể cùng vào cuộc, điều hành linh hoạt trong các mặt công tác, tái cơ cấu doanh nghiệp, tiết giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản xuất, tuyên truyền ổn định tư tưởng cho cán bộ công nhân viên và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra. Mặc dù gặp nhiều khó khăn về thị trường sụt giảm cũng như các cơ chế chính sách còn nhiều bất cập, nhưng các đơn vị đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Để triển khai tốt nhiệm vụ quý IV năm 2017, Đảng uỷ Tập đoàn chỉ đạo các đơn vị tập trung lãnh đạo chuyên môn điều hành hoàn thành kế hoạch năm, chuẩn bị tốt việc tổng kết các mặt công tác năm 2017 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018 đảm bảo sát với tình hình thực tế. Đối với các nhiệm vụ công tác đảng, các đơn vị làm tốt các mặt công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác tuyên giáo, công tác kiểm tra giám sát, công tác văn phòng cấp ủy; đồng thời đẩy mạnh triển khai chương trình hành động thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết mà Đảng ủy Tập đoàn đã đề ra…