Đảng uỷ Tập đoàn TKV quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII của Đảng
Thứ Sáu, ngày 11/08/2017

Sáng nay (11/8/2017), Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá XII của Đảng đoàn cho toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn TKV và các Chi, Đảng bộ khu vực Hà Nội tại 2 điểm cầu: Hà Nội và Quảng Ninh.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Văn Báu - Phó giám đốc Trung tâm công tác thông tin Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lê Tuấn Minh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn; đồng chí Bùi Ngọc Sơn - Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Tập đoàn - Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn cùng hơn 400 cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn; các Chi, Đảng bộ: Tổng Công ty Điện lực, Công ty Tư vấn quản lý dự án ĐTXD, Tạp chí TKV, Bệnh viện TKV; Ban QLDA nhà điều hành Vinacomin, Ban QLDA than Đồng bằng sông Hồng, Trường Quản trị Kinh doanh, Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Tuấn Minh - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tập đoàn đã đề nghị các cấp ủy đảng và đảng viên cần tiếp tục tự nghiên cứu, thảo luận để thông qua chương trình hành động của cấp uỷ, tổ chức đảng và của cá nhân người đứng đầu cấp ủy và đơn vị. Đồng chí Lê Tuấn Minh cũng nhấn mạnh: “Với tinh thần đó, tại hội nghị hôm nay, đề nghị các đồng chí tập trung chú ý, lắng nghe đồng chí báo cáo viên truyền đạt để nhận thức sâu sắc hơn nữa những nội dung cơ bản và mới trong các Nghị quyết. Đề nghị các cấp ủy đảng cơ sở nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, nghiên cứu, thảo luận về Chương trình hành động của Đảng ủy Tập đoàn đã gửi cho các đơn vị, cụ thể hóa các nội dung của Chương trình hành động của Tập đoàn vào Chương trình hành động của đơn vị nhằm sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên đã được nghe đồng chí Đoàn Văn Báu - Phó giám đốc Trung tâm công tác thông tin Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh Nghị quyết số 12 là Nghị quyết có nhiều nội dung liên quan đến lĩnh vực của các đơn vị và Tập đoàn.

Nội dung cơ bản của Nghị quyết số 12 đã đề ra trong giai đoạn tới, phải đẩy mạnh cơ cấu lại DNNN, đa dạng hóa sở hữu. Đối với Tập đoàn TKV, thực hiện Quyết định số 58/2016 ngày 28/12/2016 và Chỉ thị số 04 ngày 2/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định TKV sẽ được CPH trước năm 2020, trong đó Nhà nước nắm cổ phần chi phối. Đảng ủy Tập đoàn đã có Nghị quyết chỉ đạo và Tập đoàn cũng đã xây dựng xong Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2016- 2020 đang trình Chính phủ phê duyệt.